SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och GDPR

Logga in


Håll mig inloggad
Bli medlem!

Om oss


Pepins gör det möjligt för alla att investera i den snabbast växande delen av ekonomin – spännande tillväxt­företag. Här får du chansen att upptäcka och bli delägare i bolag du tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad.

Delägarkraft – join the power of many

Idéer och företag som tillåts hämta näring och kraft från fler, växer mer. Därför viger vi all vår tid åt att skapa bättre förut­sättningar för engagerade människor och goda idéer att mötas, växa och skapa värde.

För vi tror på en värld där människor, kapital och idéer kan röra sig lite friare. På en värld där ekonomin är lite öppnare och mer inkluderande. Vi tror på kraften av många och på företagsamhet där fler ges inflytande.

Under Finans­inspektionens tillsyn

Pepins Group står under Finans­inspektionens tillsyn. Det är vi ensamma om inom svensk crowdf­unding.

Vad gör Pepins rent konkret?

Vi erbjuder crowd­funding, aktie­handel och community under ett tak. Vi hjälper bolag att hitta finansiering. Vi låter fler dela på risk och belöning. Vi strävar efter att ge så många bra affärs­idéer som möjligt en chans att växa.

Team Pepins


Anders Sjunnesson

[email protected]

Therese Söderström

[email protected]

Daniel Tano

[email protected]

Linda Lagercrantz

[email protected]

Mitte Blomqvist

[email protected]

Philip Scholtzé

[email protected]

Julia Reuszner

[email protected]

Carl Klingstedt

[email protected]

Magnus Henriksson

[email protected]

Sophie Kennerfalk

[email protected]

Karin Ekström

[email protected]

Mikael Hörnaeus

[email protected]

Latif Andersson

[email protected]

Joakim von Stockenström

[email protected]

Carl Johan Högbom

[email protected]

Elin Alm

[email protected]

Edvard Gustafsson

[email protected]

Henrik Johansson

[email protected]

Styrelsen i Pepins Group


PETER NORMAN, STYRELSEORDFÖRANDE

Född 1958. Sveriges finansmarknads­minister 2010 – 2014 och verksam inom finans­branschen sedan 1992. Tidigare VD för Sjunde AP-fonden och Alfred Berg Asset Management. Har även varit direktör och vice chef på Sveriges Riksbank.

Utbildning:

Examen i nationalekonomi

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Ambrosia Asset Management, Svenska Taxi­förbundet och Investment Consulting Group, Coin. Styrelseledamot i Swedbank, Stockholm Resilience Center och Kungliga musikhögskolan. Medlem i Börsens bolags­kommittée.

ANDERS SJUNNESSON, GRUNDARE

Född 1964. 30 års erfarenhet som serie­entreprenör, corporate finance­chef, investerare och affärs­ängel vilket nu samlats i Pepins. Tidigare Gota Bank, Aragon Securities, Orc Software, Matteus Fond­kommission, Sjunnesson & Krook, Pennybridge SA, Ciphion, Raxor Capital och Tbricks.

Utbildning:

Studier vid IHM

Andra uppdrag:

Styrelse­ordförande i Swedish Safe-Box AB, Tbricks Holding AB och Föreningen Tjej­Companiet. Styrelse­ledamot i Pepins Nordic AB, Green Flower Street AB, Raxor Capital AB, Jamico AB och Sjunnesson Grid AB.

PER H BÖRJESSON

Född 1954. VD och huvud­ägare i Investment AB Spiltan och grundare av Alternativa aktie­marknaden. Gedigen erfarenhet av kapital­förvaltning och investeringar i onoterade tillväxt­företag. Författare, bland annat till böckerna Så här kan alla svenskar bli miljonärer, Så här blir du miljonär i hängmattan och Så här blev Warren Buffett världens rikaste person. Brinner för att sprida kunskap om privat­ekonomi, långsiktigt sparande­/ägande samt vikten av entre­prenörskap och företagande.

Utbildning:

Civil­ingenjör industriell ekonomi Linköpings Tekniska Högskola, MBA från Columbia University, USA

Andra uppdrag:

Ordförande i Spiltan Fonder AB och ledamot i mfin.se och Br Börjesson Bil AB

LARS KLINGSTEDT

Serie­entreprenör som startat, utvecklat och börs­noterat två IT-företag. Driver numera konferens­centret Villa Sandudden. Sedan år 2000 professionell investerare med fokus på tillväxt­företag i IT-sektorn. Lars har en civil­enginjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola. Han är även ledamot i styrelsen för Investment AB Spiltan, Roxen och Navetti.

ULF WISSÉN

Entreprenör och investerare med bred erfarenhet från finans­sektorn. Förflutet som Managing Director på Salomon Brothers, med­grundare till Endeavor Capital LLP, då en av Europas större hedge­fonder samt Senior Economist på Sveriges Riksbank. Har även skrivit boken Finanskrisen förklarad tillsammans med sin bror, Pehr Wissén. Ulf har studerat på Stockholms Universitet med fokus på national­ekonomi. Är styrelse­ordförande i Shortcut Labs AB.

STEFAN ÖSTRÖM

Har över 25 års erfarenhet inom reklam- och varumärkes­branschen. Grundare och VD för kult­förklarade reklam­byrån Paradiset. Bland uppdragen märks bland andra OLW, Norrlands Guld, Mariestads, Diesel och GE Money Bank. Bidrar till styrelse­arbetet med sin erfarenhet av varumärkes­positionering och varumärkes­dramaturgi. Stefan har en civil­enginjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola och är diplomerad från IHR, Institutet för Högre Reklam- och kommunikations­utbildning vid Stockholms Universitet. Han är VD för Planet of the Silver Ape AB och Styrelse­ledamot i Spiltan Fonder AB.

Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument


I enlighet med Lag (2005:59) om distans­avtal och avtal utanför affärs­lokaler 3 kapitlet. Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument ska Pepins redovisa följande information. Information kring varje enskild investering redovisas på respektive företagskort på hemsidan:

Pepins Adress är:

Pepins Group AB

Organisationsnummer: 556634-8222

LEI-kod: 549300KJD6WXP2OOPT58

Värmdövägen 84, 131 54 Nacka, Sweden

Email: [email protected]

Pepins Group AB innehar följande tillstånd av Finansinspektionen:

Tillstånd erhållet

2007-11-01:

Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet

2009-06-17:

Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp

2007-11-01:

Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

2009-06-17:

Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

2009-06-17:

Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

Risker

Det är förknippat med risker att investera i onoterade tillväxt­bolag. Många bolag som befinner sig i tidiga skeden kommer att misslyckas och därmed är risken att alla investeringar i sådana bolag förloras. Ingen bör investera mer i sådana bolag än att man kan hantera sådana förluster. Dessa investeringar är ofta illikvida vilket innebär att det kan ta många år innan man kan sälja eller på annat sätt avyttra sin investering.

Ångerrätt

I enlighet med 2 paragrafen 3 kapitlet i lagen gäller ångerrätten inte investeringar i finansiella instrument. Detta innebär att ingen ångerrätt finns för de investeringar som görs på Pepins.

Lag

Både vad avser lag om marknads­föring och avtals­villkor så gäller svensk lag.


VÅRA RIKTLINJER OCH POLICIES ÄR NEDLADDNINGS­BARA SOM PDF
Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.