KOMMER SNART

Eliot Universe


Proptech-bolag som skapar avancerade smarta hem, fastigheter och hotell.

Specialiserade på att ge kunden en ultimat miljö med skräddarsydd teknik, där alla digitala system är integrerade och lätta att använda.

Varför bli delägare i Eliot Universe


  • Eliot Universe skapar avancerade och skräddarsydda smarta miljöer där hemmets, fastighetens eller hotellets digitala system integreras i ett enda gränssnitt - oberoende av specifika varumärken eller produkter.
  • Grundarna till Eliot Universe har lång erfarenhet och bred kompetens av att skapa smarta miljöer. Bolaget har genom samarbeten hög kapacitet för stora installationer.
  • Eliot Universe kunder är allt från förmögna privatpersoner till hotell- och fastighetsägare. Kunden slipper allt tekniskt krångel och får en fantastisk smart miljö som är enkel att använda.
  • Marknaden för smarta hem och miljöer förväntas växa kraftigt de närmaste åren. Den snabba digitaliseringen och utvecklingen av smarta prylar skapar många nya affärsmöjligheter på bostads-, fastighets- och hotellmarknaden.
  • Varje installation Eliot genomför genererar årliga återkommande intäkter uppgående till ungefär 10 % av den initiala installationskostnaden.
  • Bolaget har installerat 104 Premium Homes, 14 konferensmiljöer, gjort pilotprojekt med Scandic, JM & Storstaden Bostad samt har ett ramavtal med Einar Mattsson och står nu redo för expansion med en rad nya projekt som är under förhandling.

Aktuella nyheter om Eliot Universe


>
>
>
>
>
>
>
Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.