Pepins presenterar:

GolfStar

Skapar morgondagens golfupplevelse och utvecklar outnyttjad mark kring banorna till attraktiv bostadsmark.

Nordens största golfrörelse med fler än 50 000 spelare, omsatte 129 MSEK säsongen 2017. Utveckling av mark kan skapa stora värden över tid – delägare får både mer golf för pengarna och del i spännande fastighetsaffär.

Investera om:

00

dagar

00

timmar

00

min

670

Minsta Investering

15 - 23.5

Mål - Max
876
Antal delägare

För all information, logga in eller

Erbjudande
GolfStar Nordic AB (publ) har beslutat att genomföra två nyemissioner, dels Erbjudandet på maximalt 23,5 Mkr som riktas till allmänheten och som kan tecknas här på Pepins.com och dels det Institutionella Erbjudandet på maximalt 16,5 Mkr som riktas till institutionella investerare.
Målet är att de båda emissionerna ger totalt maximalt 40 Mkr men styrelsen kan besluta att fullfölja emissionerna från totalt 15 Mkr. Emissionen pågår till och med den 28 november men avslutas tidigare om den blir fulltecknad. GolfStar Nordic AB värderas till 272 Mkr före emissionen.
Vid fulltecknad emission kommer ägandet i bolaget se ut som nedan.
Golfinvest Europe AB 85,8 %
F.d. delägare i Unipeg Golf AB 1,4 %
Nytillkomna delägare via Pepins 12,8 %

Läs mer

Investeringsstruktur
Erbjudandet sker genom emission direkt i GolfStar Nordic AB (publ). Bolaget emitterade B-aktier med preferens. Innehavaren av B-aktier med preferens har förtur framför övriga aktieägare 
att få tillbaka värdet av sin investering om bolaget säljs eller likvideras till ett lägre värde än vid investeringstillfället. Tanken bakom den erbjudna preferensaktien är att minska nedåtrisken i investeringen utan att begränsa uppsidan.
GolfStar är ett sk. onoterat bolag och har som övriga Pepinsbolag sin aktiebok hos NVR (Nordiska Värdepappersregistret). Alla nya aktieägare kommer att se sitt aktieinnehav på en egen sida - MY PEPINS - på Pepins.com

Läs mer

Riskfaktorer
Ägande och investeringar i aktier är alltid förenat med risker.
Ett antal faktorer kan komma att få negativa effekter på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning och medföra att värdet på Bolagets aktier minskar.
I memorandumet redogörs för några riskfaktorer. De är inte rangordnade och gör heller inte anspråk på att vara heltäckande.

Läs mer

Finansiell utveckling
GolfStar driver golfanläggningar och fastighetsutveckling i samverkan vilket skapar kontinuerliga kassaflöden plus stora kapitalinkomster. De senaste 4 år har omsättningen totalt ökat med mer än 100 %, antalet spelare med 300 % och antalet golfbanor man driver från 7 till 21. Den växande golfverksamheten omsätter ca 130 mkr säsongen 2017.

GolfStar äger mark i Storstockholm för tre projekt inom fastighetsutveckling med en total potential på över 1 000 bostäder. Fortsatt expansion sker främst genom förvärv av attraktiva anläggningar i Sverige samt i framtiden även utomlands där många svenskar spelar golf.

GolfStars höga expansionstakt i syfte att snabbt nå kritisk massa för fortsatt nationell och internationell expansion har möjliggjorts genom kapitalstarka ägare men har som konsekvens resulterat i en ansträngd resultat- och likviditetssituation.

Läs mer

Handel i aktien
Aktier i GolfStar Nordic AB (publ) planeras att listas på Pepins Market under 2018 och därefter handlas kvartalsvis.
Handelsstart är planerad till 6 - 12 månader efter att emissionen stängt. GolfStar vill via Pepins nå långsiktiga och engagerade delägare som kan hjälpa bolaget att nå sina mål. Trots långsiktiga ambitioner kan vissa ägare behöva minska sitt ägande medan andra vill öka. För information om handel via Pepins Market.

Läs mer

ERBJUDANDE TILL DIG SOM INVESTERAR

Till dig som investerar i emissionen och som tänkt spela golf i 4 år till

  20 aktier (670 SEK) berättigar till 5 % rabatt på valfritt 4-årsabonnemang (start 2018). Spara upp till 1 598 kr.

  80 aktier (2 680 SEK) berättigar till 15 % rabatt på valfritt 4-årsabonnemang (start 2018). Spara upp till 4 794 kr.

320 aktier (10 720 SEK) berättigar till 25 % rabatt  på valfritt 4-årsabonnemang (start 2018). Spara upp till 7 990 kr.

Alternativ till dig som fokuserar på investeringen men vill prova på golf

  20 aktier (670 SEK) erhåller 1 greenfee-check* för spel på valfri GolfStarbana. Värde 225-750 kr.

  80 aktier (2 680 SEK) erhåller 4  greenfee-checkar* för spel på valfri GolfStarbana. Värde 900-3 000 kr.

320 aktier (10 720 SEK) erhåller 16  greenfee-checkar* för spel på valfri GolfStarbana. Värde 3 600-12 000 kr.

Om du investerar via bolag finns ett speciellt erbjudande som tecknas av juridisk person

1 600 aktier (53 600 SEK) erhåller ett års ”B2B play all” abonnemang för två personer (en av dem skall vara namngiven och i ledande befattning)

Erbjudandet är inte bundet till investeraren och kan därför överlåtas till annan individ.

*Greenfee-checkar gäller under 2018

ERBJUDANDE TILL ALLA AKTIEÄGARE

Alla nya och existerande aktieägare, som efter avslutad emission äger sammanlagt 320 aktier eller fler (B aktier och B pref aktier kan räknas ihop) kommer alltid erbjudas:

  • 10 % rabatt på Golfstars egna sortiment – även på greenfee vid s.k begränsat abonnemang.
  • 10  % rabatt på framtida abonnemang ( kan ej kombineras med investeringserbjudandet).
  • En särskild inbjudan till olika tävlingar och arrangemang i Sverige eller utomlands till självkostnad.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

För memorandum och ytterligare information, logga in eller

Valfritt belopp

305445 aktier kvar