KOMMER SNART

BKtech


Etablerad aktör som hjälper svensk industri bli fossilfri

Levererare helhetslösningar inom grön energi till industrin. Årlig omsättning på över 200 MSEK med ambition att växa 30% årligen.

Varför bli delägare i BKtech


  • För att förändra världen behöver vi också förändra oss själva. BKtech har de praktiska lösningarna för att industrins energibehov ska tillgodoses på ett ekonomiskt sätt i harmoni med naturen, och inte på dess bekostnad!
  • Enligt Naturvårdsverket behöver vi minska utsläppet till 1 ton per person till år 2050 från 9 ton per person i Sverige idag för att uppnå målen i Parisavtalet.
  • BKtech levererar helhetslösningar inom grön energi mot industrin där BKtech ansvarar för allt från förstudie, konstruktion, tillverkning, projektledning, installation samt leverans av biobränsle.
  • Genom pelletseldade pannor levereras varmvatten och ånga för processer eller uppvärmning av lokaler.
  • BKtech omsätter över 200 miljoner kr på årsbasis med ett mål om att växa cirka 30% årligen. Bolaget söker nu tillväxtkapital för att kunna genomföra större projekt, expandera internationellt och stärka soliditeten.

Aktuella nyheter om BKtech


>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.