ÖPPEN

Dala Energi A


Levererar samhällsviktiga lösningar inom el, värme & kommunikation.

Med 120 års erfarenhet har Dala Energi utvecklats jämsides med över 33 000 kunder. 2019 omsatte bolaget 333 MSEK med ett rörelseresultat på 93 MSEK.

Antal delägare:
Mål:
0,0 - 9,9 Mkr
Minsta investering:
6600 kr

Dala Energi A – Levererar samhällsviktiga lösningar inom el, värme & kommunikation.


ERBJUDANDET & VÄRDERING

TECKNINGSPERIOD & TILLDELNING

RISKFAKTORER

Varför bli delägare i Dala Energi A


  • Dala Energis affärsidé är att erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i den lokala bygden på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.
  • Grundstommen i bolagets affärsmodell är elnät och fibernät. Bolaget har stabil lönsamhet från elnätsverksamhet. Under 2019 omsatte enbart elnätsverksamheten 228 MSEK med ett rörelseresultat på 67 MSEK. För den allmänna samhällsutvecklingen prognostiseras ett väl fungerande fibernät att få samma betydelse som ett väl fungerande elnät.
  • År 2019 omsatte koncernen 333 MSEK exklusive energiskatt med ett rörelseresultat på 93 MSEK.
  • Bolaget har en stark position på sin lokala marknad, Dalarna, där de aktivt jobbar med att erbjuda nya lösningar i ett förändrat energilanskap. Dala Energi arbetar intensivt för att leverera en god kundupplevelse.
  • I koncern finns flera lönsamma samarbeten med intressebolag. Dala Energi äger 24 % av Dalakraft AB med över 130 000 elhandelskunder och 24,5 % av Värmevärden Siljan AB som bedriver fjärrvärmeverksamhet.
  • Bolaget Investerar årligen stora belopp i både befintligt el- och fibernät men även helt nya projekt så som projektet smart bygd och samarbeten inom vindkraftsparker. Dala Energi kommer förvärva 16,9 % av aktierna i Dala Vind AB vilket gör att man efter förvärvet äger 20,3 % av aktierna. Förvärvet av aktierna i Dala Vind AB tillsammans med både en investering i ett vindkraftverk på Hedboberget samt påbörjad investering av en andel i ett vindkraftverk i Riskebo gör att Dala Energi totalt investerat motsvarande ca 58 MSEK. Tack vare dessa möjligheter väljer Bolaget att genomföra denna kapitalanskaffning. Dala Energi har i och med förvärvet ökat sin vindkraftsproduktion till 45 GWh per år.
  • Dala Energi vill öppna upp för att alla ska få möjligheten att bli delägare i ett regionalt energibolag och därmed kunna påverka hur det framtida el- och kommunikationsnätet ska utvecklas.

Diskutera Dala Energi A


Dala Energi A


VD

Bengt Östling

Ordförande

Åke Söderman

Postadress

Övermovägen 15 (Box 254), SE-793 35 Leksand

Telefon

+46(0)24 77 38 00

E-mail

[email protected]

Webbplats

www.dalaenergi.se

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.