Dynamic Code


Bolaget accelererar nu sin expansion i Sverige och internationellt

47,6 Mkr redan tecknat i emissionen via samarbete med extern corporate finance-aktör. Befintliga och nya ägare erbjuds teckna Holdingbolagets pro rata-andel

Öppnar:
24 February kl 17:00
Mål:
47,6 - 57,3 Mkr
Minsta investering:
506 SEK

Dynamic Code – Bolaget accelererar nu sin expansion i Sverige och internationellt


ERBJUDANDE/VÄRDERING

INVESTERINGSSTRUKTUR

RISKFAKTORER

Varför bli delägare i Dynamic Code


  • Taktar årsförsäljning om 30 MSEK i Q4 2019 med budget 2020 om 40 MSEK
  • Ny egen e-handel: helt igång sedan Q4 2019, prognosticerad försäljning 2020: 6,5 MSEK
  • Plan är att leverera över försäljningsmålet 2020, uppvisa >100% tillväxt samt >70% bruttomarginal med årsförsäljningstakt om >55-60 MSEK slutet 2020
  • Nuvarande produktionslina kan med endast mindre utökning av personal hantera upp emot 20x högre volym (ca 350-400 MSEK i omsättning)
  • Integration redan gjord med nästan alla digitala vårdaktörer och bibehållen exponering av eget varumärke genom hela processen
  • Skrev nyligen (dec 2019) avtal med KRY Norge, Tyskland förhandlas i detta nu och fler digitala vårdaktörer ämnar genomföra kampanjer/anamma fler tester
  • Marknaden för e-hälsa växer kraftigt och DC är unikt positionerade för tillväxt

Aktuella nyheter om Dynamic Code


Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.