Kommer snart

Quick Office

Om bolaget

Varför bli delägare i Quick Office

  • Marknaden för coworking växer kraftigt och omställningen till hur människor vill arbeta har påskyndats ytterligare av pandemin även om 2020 inneburit kortsiktiga utmaningar. Quick Office är med sin långa erfarenhet av att öppna och driva nya enheter väl positionerade för att kapitalisera på denna tillväxt.
  • Många fastighetsbolag visar stort intresse för att ha coworkingenheter i sina fastigheter. En coworkingenhet blir en naturlig mötesplats som skapar ett flöde av människor, vilket höjer attraktiviteten i fastigheten för befintliga hyresgäster och därmed värdet.
  • Bolaget har idag över 360 företagskunder och närmare 550 personer arbetar redan på ett Quick Office kontor. Fem av enheterna drivs i egen regi; City, Mälarhöjden, Mall of Scandinavia, Danderyd och Kista. Utöver detta drivs även tre enheter av franchisetagare; Västra hamnen i Malmö, Fuengirola i Spanien och Globen. Två nya enheter kommer öppnas i egen regi under 2021; Eden i Hyllie och Hangar 5 i Bromma.
  • Koncernen omsätter idag drygt 30 MSEK per år och är lönsamma på EBITDA nivå även under 2020. Planenligt ska tre större enheter och fem mindre s.k. “Homie”-enheter öppnas per år till och med 2024, vilket är anledning till att bolaget söker externt kapital.
  • Quick Office erbjuder en bred men kvalitativ produkt till en målgrupp som inte träffas av prestigeaktörerna. Fokus ligger på att ge bra service och skapa ett nätverk av kontorshotell i närförorter. Den planerade expansionen till fler städer kommer innebära en ökad flexibilitet för alla medlemmar samtidigt som bolaget gynnas av ytterligare skalfördelar.
Kommer snart

Quick Office

Aktuella nyheter om Quick Office

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.