Kronfönster

Antal delägare
Uppnått mål:
35,0 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Kronfönster

Antal delägare
Uppnått mål:
35,0 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Summering av emissionen i Kronfönster

2005 fick entreprenören Carl-Gustaf Svensson en idé att skapa ett fönsterföretag på internet för prisvärda fönster. Kronfönster AB bildades och kunderna strömmade till direkt. Redan fem år senare hade bolaget egna fabriker och utsågs till Gasellföretag av Dagens industri två år i rad. Smålands snabbast växande företag hade då haft en tillväxt på 370 % på tre år.

Kronfönster var en utmanare i en etablerade bransch. De var först med att sälja fönster på nätet och kunde erbjuda konkurrenskraftiga priser tack vare att både företagskunder och privatkunder själva kunde mäta och sedan beställa online. Bolaget var en av de ledande aktörerna inom PVC-fönster, men hade även träfönster i portföljen. I Sverige utgör PVC-fönster ca 10 % av fönsterförsäljningen och resterande 90 % utgörs av fönster och dörrar i trä och trä-/aluminium.

Anledningen till Kronfönsters emission via Pepins under hösten 2016 var att gå från att vara en nischad aktör med fokus på PVC-fönster till att täcka de resterande 90 % av marknaden. De 25 MSEK som togs in skulle finansiera investeringar i produktionskapacitet för träfönster i tillägg till befintligt sortiment av PVC-fönster. Detta gjordes via ett förvärv av en fabrik i Polen.

Det visade sig att mer fokus och pengar än väntat gick till att få fabriken i Polen produktionsduglig och etableringen fick stora förseningar. Tillverkningen av träfönster blev därmed fördröjd och medförde oväntade kostnader. Förluster, i kombination med en förbättrad orderingång i början av 2018 som krävde större inköp, ledde till likviditetsbrist och under våren 2018 var en nyemission nödvändig.

Bolaget hade under den första emissionen 2016 fått drygt 1100 nya delägare. Av dessa valde nu 250 personer att sammanlagt investera ytterligare fem miljoner kronor. Nyemissionens utfall var magrare än bolaget hade hoppats på och strategin blev nu att spara sig till lönsamhet.

Samtidigt försvagades marknaden för trä- och aluminiumfönster i takt med sämre byggkonjunktur och finansiella åtstramningar. Produktionsproblem i Polen med kvalitetsproblem, kraftigt försämrad försäljning och kulturkrockar ledde till förluster som bolaget inte lyckades vända. Banken började ifrågasätta krediterna och tillslut såg ledningen ingen annan utväg än att ansöka om konkurs i Kronfönster AB och ytterligare några koncernbolag, vilket skedde den 8 november 2018. Konkursförvaltaren håller fortfarande på att avveckla alla tillgångar i koncernen och har sålt den svenska delen till en grupp personer där bl.a. Kronfönsters förre CFO och tf. vd Magnus Fransson ingår.

Kronfönster Partners Sweden AB, det holdingbolag som Pepins medlemmar investerade via, gick dock inte i konkurs. Förutom aktieinnehavet i Kronfönster Group AB fanns likvida medel per den 30 november på 71 495 kronor. Det sannolika är att bolaget kommer att försättas i likvidation under 2019. Efter avdrag för kostnader för likvidationen (anlitande av likvidator, revisor, annonsering av kallelse till bolagsstämma med mera) kommer eventuella återstående tillgångar att delas ut och fördelas på aktieägarnas ca 2,3 miljoner aktier. Ett annat teoretiskt alternativ är att holdingbolaget inte likvideras utan deltar i en eventuell nyemission i Kronfönster som de nya ägarna genomför. Någon sådan emission har inte aviserats men skulle så ske kommer aktieägarna i holdingbolaget att tillfrågas om de har intresse att delta

Pepins uppdaterar texten löpande med nya uppgifter. Texten uppdaterad senast 2019-01-24.

Nyhetsarkiv

Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
Kronfönster på deras community
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.