Dala Energi A


Levererar samhällsviktiga lösningar inom el, värme & kommunikation.

Med 120 års erfarenhet har Dala Energi utvecklats jämsides med över 33 000 kunder. 2019 omsatte bolaget 333 MSEK med ett rörelseresultat på 93 MSEK.

Antal delägare:
Uppnått mål:
10,0 Mkr
Planerad handel:
December 2020

Summering av emissionen i Dala Energi A


Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
Dala Energi A på Stakeholders´ Club
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.
Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.

Pepins står under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd som värdepappersbolag