Dala Energi A

Antal delägare
Uppnått mål:
10,0 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Dala Energi A

Antal delägare
Uppnått mål:
10,0 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Summering av emissionen i Dala Energi A

Nyemissionen i Dala Energi AB tecknades till 10,0 MSEK och fick in 1111 nya delägare. Därmed har bolaget totalt 3533 delägare. Detta ger Dala Energi en post-money värdering på 545 MSEK.

Dala Energi ABs vision är, tillsammans för bygdens bästa investering, där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas och där vi sparar på bygdens resurser och minskar vår globala klimatbelastning

Dala Energis affärsidé går ut på att erbjuda samhällsviktiga funktioner inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Bolaget har en stark position på sin lokala marknad, Dalarna, där man aktivt jobbar med att erbjuda nya lösningar i ett förändrat energilandskap.

Det unika med Dala energi är deras demokratiska sätt att tilldela aktier på. De breddar antalet delägare genom att låta nya delägare prioriteras framför gamla, vid ett första skede. När alla nya kunder fått en chans att bli delägare är det fritt fram för de gamla delägarna att fylla på sin portfölj. Innebörden av detta är att nya kunder får en bra och ärlig chans att bli delägare i ett nytänkande bolag.

Pengarna som nyemissionen inbringat kommer att användas till att utveckla hållbara energi- och kommunikationslösningar, samt fortlöpande utveckla sin effektivitet och konkurrensförmåga till nytta för kunder och ägare.

Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
Dala Energi A på deras community
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.