Planacy


Emissionen fulltecknades på 9 minuter

Över 80 kunder som genererar en återkommande intäkt på 6,1 MSEK (ARR). Planacy har en partnerstyrd affärsmodell där externa partners sköter majoriteten av försäljningen

Antal delägare:
Uppnått mål:
12,5 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Summering av emissionen i Planacy


Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
Planacy på Stakeholders´ Club
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.
Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.

Pepins står under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd som värdepappersbolag