Beijing8


Spännande måltidskoncept inom fast casual-segmentet

Nyemission för att försvara ägande i målbolaget. Holdingbolagets emission genomförs med företräde för befintliga aktieägare.

Antal delägare:
Uppnått mål:
0,3 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Summering av emissionen i Beijing8


Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
Beijing8 på Stakeholders´ Club
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.
Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.

Pepins står under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd som värdepappersbolag