Urbangreen

Antal delägare
Uppnått mål:
20,1 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Urbangreen

Antal delägare
Uppnått mål:
20,1 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Summering av emissionen i Urbangreen

Urbangreen verkar på en expanderande marknad, har en stark tillväxt och levererar systemlösningar som är bra för hälsan och miljön. För att få bygglov idag krävs det i praktiken att fastighetsägare tar hand om sitt dagvatten (exempelvis regn- och smältvatten från snö och is). Urbangreens hållbara, gröna lösningar höjer fastighetsvärdet och sparar pengar genom att ta hand om dagvattnet på ett kostnadseffektivt sätt. Gråa, outnyttjade tak blir till gröna oaser för avkoppling med kaféer, barer och takträdgårdar. På köpet får vi en stadsmiljö med renare luft som är lättare att andas och minskar hälsoproblem.

För att kunna växa snabbare och investera i nya odlingar och personal valde bolaget att genomföra en crowdfundingrunda i juni 2017. Många ville vara med och bygga framtidens gröna städer - emissionen blev fulltecknad på endast åtta dagar. Över 660 delägare investerade sammanlagt 20,1 miljoner kr i Urbangreen. Största investeringen kom från riskkapitalbolaget Investment AB Spiltan, som investerade 8 miljoner kr i emissionen.

“Det känns naturligtvis fantastiskt roligt att så många ville vara med och investera i oss och i grön framtid. Det känns extra roligt att dessutom få med oss en så stark aktör som Spiltan, som också investerat i oss via Pepins.”

– Marcus Edvinsson, vd för Urbangreen

Via Pepins nätverk fick Urbangreen även nya, kvalificerade styrelsemedlemmar med branschkompetens som kan stödja bolaget på dess tillväxtresa. Rickard Langerfors, vice vd för fastighetsbolaget Magnolia Bostad och Jan-Erik Höjvall, med 30 års erfarenhet från branschen och numera vd för fastighetsbolaget Amasten, har tagit plats i bolagets styrelse. Också Lars Klingstedt, entreprenör som startat, utvecklat och börsnoterat två IT-företag blev ny ledamot i Urbangreens styrelse. Lars Klingstedt sitter även bland annat i styrelsen för Investment AB Spiltan och Pepins Group.

Kombinationen av att få in en stark långsiktig ägare, förstärkt styrelse och många engagerade delägare gav resultat. Emissionen resulterade i en omedelbar ökning i varumärkeskännedom och orderingång. Urbangreens omsättning har under 2017 ökat med 57 %. Samtidigt har den kraftiga tillväxten resulterat i ett tufft 2018, där fokus gått till att bygga organisation och processer istället för försäljning. Den höga efterfrågan har även tvingat Urbangreen att köpa in sedum från tredjepart, med dålig lönsamhet. Hösten 2018 genomför bolaget därför en ytterligare emission via Pepins, för att öka produktionen av sedum från dagens 80 000 m2 till 200 000 m2. Med fler odlingar och ny organisation räknar man med att åter nå lönsamhet nästa år.

Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
Urbangreen på deras community
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.