Quick Office

Antal delägare
Uppnått mål:
4,4 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Quick Office

Antal delägare
Uppnått mål:
4,4 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Summering av emissionen i Quick Office

Med den nu genomförda och lyckade Quick Office-emissionen köpte 391 nya delägare aktier för 4,1 Mkr Bolaget har över 20 års erfarenhet från drift och expansion av coworkingenheter och befinner sig nu i en expansiv fas. Två omfattande nyetableringar med planerad inflytt till hösten förväntas tillföra ca 35 MSEK i årsomsättning redan inom två år, vilket dubblar omsättningen till 2022. Tillväxten fortsätter genom att bygga ett nätverk av av funktionella och moderna coworkingenheter anpassade för framtidens flexibla arbetsplatser. Quick Office enheter erbjuder kontorsrum/private office, coworking, mötesrum och företagsadress till både stora och små företag och organisationer. Över 360 företagskunder och närmare 550 personer arbetar redan på ett Quick Office-kontor

Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
Quick Office på deras community
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.