United Spaces

Antal delägare
Uppnått mål:
19,3 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

United Spaces

Antal delägare
Uppnått mål:
19,3 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Summering av emissionen i United Spaces

United Spaces är en ledande och snabbt växande aktör inom coworking som levererar flexibla och attraktiva lösningar. Affärsmodellen bygger på att hyra stora lokaler med långa hyresavtal på de bästa adresserna i prestigefastigheter. Genom att sedan dela på gemensamma ytor utnyttjas ytan mer effektivt än i ett eget kontor – 5 kvm per person, istället för standarden på 15 kvm per person. United Spaces blir bryggan mellan hyresgästen som vill ha korta flexibla avtal med hög servicegrad och hyresvärden som vill ha långa avtal och låta hyresgästen sköta sig själva. Bolaget erbjuder även en community, ett ekosystem av utvecklingsorienterade människor, som vill nätverka, utbyta erfarenheter och kunskaper. Detta resulterar i inspiration, idéer, affärer och tillväxt.

Under våren 2018 hyrde företag som Microsoft, McKinsey, Deloitte, Amazon och Facebook redan in sig i flexibla coworking-kontor världen över. Marknaden hade börjat växa kraftigt även i Sverige och United Spaces med den. Investerarna var inte sena att hänga på och i maj 2018 hade ytterligare 719 personer investerat i trenden och United Spaces fick samtidigt lika många nya delägare

Under 2017 hade koncernens omsättning ökat med 54 % från föregående år och bolaget hade vid emissionens start tre stora coworking-ytor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Trycket från nya prospects och nya medlemmar var högt och under emissionens gång visade United Spaces ytterligare prov på sin snabba tillväxttakt. De tecknade hyresavtal för nya kontorshus och även genom att utöka några existerande hyresavtal – totalt sett gick United Spaces med dessa kontrakt från existerande 10 000 kvm till 18 000 kvadratmeter.

Det skrevs bland annat ett kontrakt för Swedavias storsatsning, kontorsfastigheten SkyCity Office One vid Arlanda flygplats, om att bli en unik coworking-arena driftad av United Spaces. De adderade ytterligare 2000 kvm i Waterfront Building på plan 9 och ökade därmed kapaciteten med 50 % och fick 30 miljoner kr i nya intäkter på årsbasis – dessutom till en bättre marginal då det är kostnadseffektivt att expandera i en befintlig fastighet. I Malmö och Göteborg fick de samtidigt option på 4000 kvm respektive 2400 kvm.

United Spaces säljs — 100 % avkastning till delägarna

Sedan emissionens slut har det skrivits en mängd artiklar i nyhetsmedia om möjligheterna med coworking och aktörernas framfart. Fler mindre aktörer dyka upp på marknaden men United Spaces, som var en av de första aktörerna inom coworking, har ett rejält försprång. Den 29 januari 2019 stod det klart att det börsnoterade fastighetsbolaget Castellum köper United Spaces för 200 miljoner kronor. United Spaces var det första crowdfundade bolaget från Pepins som gjorde en exit. Alla de 728 delägare som sju månader tidigare investerat i bolaget via Pepins gjorde en avkastning på cirka 100 %.

Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
United Spaces på deras community
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.