Solelgrossisten

Antal delägare
Uppnått mål:
10,1 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Solelgrossisten

Antal delägare
Uppnått mål:
10,1 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Summering av emissionen i Solelgrossisten

Solelgrossisten hade vuxit kraftigt i flera år och var redo för nästa steg. För att möta den ökande efterfrågan behövde bolaget under vintern 2018/2019 ta in nytt kapital. Om Solelsgrossisten skulle kunna fortsätta växa i samma takt (och helst ännu snabbare), krävdes förstärkning av bolagets rörelsekapital. Dessutom ville bolaget investera i organisationen och anställa fler inom försäljning och marknadsföring.

Solel hade på kort tid utvecklats till en lovande framtidsbransch. Redan 2018 hade solel blivit det billigaste sättet att producera el i världen, enligt en rapport från Strategies Unlimited, Navigant Consulting. I Sverige omsatte branschen för första gången över en miljard kronor under 2017. Samtidigt växte den svenska marknaden för solel med 100 % år 2018 och för 2019 spådde man att tillväxten skulle bli över 150 %.

Politikernas mål har gynnat marknaden för solel. Enligt en blocköverskridande överenskommelse ska Sverige ha ett helt förnybart energisystem till år 2040. För att se hur det skulle kunna gå till tog Skellefteå Kraft under 2018 fram två rapporter som visade att det både var möjligt – och lönsamt. Övergången till fossilfritt spås gå snabbt och investerare med exponering mot bolag inom fossila bränslen sitter därför på hög risk i sina portföljer.

För strategiska spelare i energibranschen hade solel redan blivit en het investering. Under vintern 2018/2019 förvärvade till exempel Sveriges största drivmedelföretag OKQ8 solkraftsbolaget Kraftpojkarna som har en liknande affärsmodell som Solelgrossisten.

När Solelsgrossisten öppnade sin crowdfundingrunda var intresset stort. Under emissionsperioden kunde bolaget dessutom bekräfta den tillväxt som prognostiserats inför nyemissionens start. Både omsättning och vinst ökade jämfört med tidigare år. Den mest kraftfulla omsättnings- och vinstökningen hade infallit efter beslutet att renodla grossistaffären.

Solen fortsatte att skina över bolaget och emissionen om 10 miljoner kr blev fulltecknad. Med över 800 nya delägare ombord kan Simrishamnsbolaget nu växla upp och fortsätta driva energirevolutionen framåt.

Aktier i Solelgrossisten kan du handla på Pepins Market
Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
Solelgrossisten på deras community
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.