Urbangreen

Antal delägare
Uppnått mål:
8,0 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Urbangreen

Antal delägare
Uppnått mål:
8,0 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Summering av emissionen i Urbangreen

Urbangreen förvandlar oanvända kvadratmeter till gröna oaser, vilket ökar fastighetsvärdet. Bolaget har på kort tid fått stort erkännande i branschen och levererar både produkter och systemlösningar för gröna tak och väggar i Norden och Baltikum. För att få bygglov idag krävs det i praktiken att fastighetsägare tar hand om sitt dagvatten (regn- och smältvatten från snö och is). Urbangreens hållbara, gröna lösningar höjer fastighetsvärdet och sparar pengar genom att ta hand om dagvattnet på ett kostnadseffektivt sätt. På köpet ökar den biologiska mångfalden när humlor, fjärilar och bin får nya platser att samla mat på.

Urbangreen genomförde sin första crowdfundingrunda på Pepins i juni 2017 där över 600 delägare tillsammans investerade 20 miljoner kr i bolaget. Via emissionen fick bolaget in en stark långsiktig ägare i form av Investment AB Spiltan, förstärkt styrelse och många engagerade delägare. Delägarkraften gav effekt och fler order än tidigare. Bland annat ökade Urbangreens omsättning under året med 57 %. Samtidigt resulterade den höga tillväxttakten i ett tufft 2018, där fokus hamnade på att bygga organisation och processer istället för försäljning. Den höga efterfrågan tvingade dessutom Urbangreen att köpa in dyr sedum utifrån. För att kunna öka den egna produktionen av sedum från 80 000 m2 till 200 000 m2 genomförde bolaget därför en andra emission via Pepins som stängde vintern 2019.

Under Urbangreens andra crowdfundingrunda på Pepins investerade 622 delägare 12 miljoner kronor. Med kassan fylld av friskt tillväxtkapital kunde expansionen fortsätta i full skala. Sedumodlingarna i Vislanda var igång redan veckan efter emissionen stängde och skapade samtidigt många nya arbetstillfällen. Med fler odlingar och ny organisation räknar Urbangreen med att snart åter nå lönsamhet.

Aktier i Urbangreen kan du handla på Pepins Market
Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
Urbangreen på deras community
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.