Garden Glory


Antal delägare:
Uppnått mål:
2,5 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Summering av emissionen i Garden Glory


Garden Glory AB genomförde en riktad nyemission till tre investerare på totalt 2,54 miljoner kronor. Emissionen genomfördes i form av en private placement och bolaget värderades till 14 miljoner kronor exkl. kapitaltillskott.

Garden Glory är i ett spännande expansivt läge. Bolagets egen e-handel växer kraftigt samtidigt som försäljning på andra marknader än Sverige fungerar bra. Kapitaltillskottet används främst till marknadsföring och till en del kapitalbindning i produkter när bolaget växer. Styrelsens professionaliseras även med utökad kompetens.

Nyhetsarkiv


Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
Garden Glory på Stakeholders´ Club
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.
Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.

Pepins står under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd som värdepappersbolag