Pensiono


Företrädesemission till befintliga ägare - informationen får ej delas

2.67 aktier berättigar till teckning om 1 ny aktie. Emissionen i målbolaget är garanterad och Pensiono Partners erbjuds nu delta på samma villkor.

Antal delägare:
Uppnått mål:
3,0 Mkr
Planerad handel:
Ingen handel planerad

Summering av emissionen i Pensiono


Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
Pensiono på Stakeholders´ Club
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.
Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.

Pepins står under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd som värdepappersbolag