SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
 • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
 • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
 • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
 • Tillgång till Pepins community och forum
 • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och PUL

LOG IN


Håll mig inloggad
Bli medlem!

Urbangreen


Gröna stadsmiljöer - för bättre miljö och vackrare omgivningar

Hög efterfrågan på sedum från marknaden. Urbangreen gör en nyemission för att öka sin produktionskapacitet med mycket goda marginaler.

Öppnar:
22 November kl 17:00
Mål:
8,0 - 13,1 MSEK
Minsta investering:
480 SEK

Urbangreen – Gröna stadsmiljöer - för bättre miljö och vackrare omgivningar


ERBJUDANDE/VÄRDERING

INVESTERINGSSTRUKTUR

RISKFAKTORER

Varför bli delägare i Urbangreen


 • Urbangreen gör en nyemission för att öka produktionen av sedum från dagens 80 000 m2 till 200 000 m2.
 • Efterfrågan på sedum är mycket hög och i dagsläget köper Urbangreen in sedum med dålig lönsamhet. Med ökad produktionskapacitet kan bolaget istället producera egen sedum som säljs med ca 60 % bruttomarginal.
 • Urbangreen har haft ett tufft år där fokus gått till att bygga organisation och processer istället för försäljning. Man ligger därmed efter planen från förra emissionen, men är nu ordentligt rustade för framtiden.
 • Till följd av den sämre utvecklingen i bolaget har de största aktieägarna (Spiltan och UG Intressenter) enats om en väsentligt sänkt aktiekurs där UG Partners har möjlighet att försvara sitt ägande i bolaget till ett lägre pris.
 • Befintliga ägare erbjuds teckna sin pro rata-andel av emissionen under första veckan. Efter denna period bjuds allmänheten in att teckna det belopp som återstår. Värderingen är kraftigt sänkt mot föregående emission.
 • Spiltan investerar 3 MSEK i UG Partners (för vidareinvestering i Urban Green AB) och UG Intressenter investerar minst 4 MSEK direkt i Urban Green AB. Totalt är alltså 7 MSEK förtecknat av befintliga ägare.
 • Gröna tak är bra för miljön då de hjälper de kommunala dagvattensystemen med avlastning under hällregn. Klimatförändringar och förtätning av storstäderna innebär större översvämningsrisk i stadsmiljö.
 • Gröna tak är även viktiga för ökad biologisk mångfald, fler ytor där bin, humlor och fjärilar kan äta, dagvattnet renas när det rinner igenom våra tak - samt att det är vackert!
 • Gröna tak innebär även en ekonomisk nytta för fastighetsägare. Genom att öppna upp taken för social gemenskap skapas värden utöver det vanliga. Här skapas platser för möten, fest, rekreation och välmående - utomhus mitt inne i våra städer.
 • Urbangreens taklandskap har redan gjort succé i internationell press, bl a Sveavägen 44 och Urban Escape med Stockholm under stjärnorna (SUS).

Logga in för att se memorandum och investment pitch

Aktuellt


>
>
>
>

Diskutera Urbangreen


Urbangreen


VD

Marcus Edvinson

Ordförande

Per Nyström

Postadress

Klarabergsviadukten 63, SE-111 64 Stockholm

Telefon

+46 (0)8 22 20 40

E-mail

info@urbangreen.se

Webbplats

www.urbangreen.se