SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och GDPR

Logga in


Håll mig inloggad
Bli medlem!

Välkommen till delägar­revolutionen!


Idéer och företag som tillåts hämta näring och kraft från fler, växer mer. Därför viger vi all vår tid åt att skapa bättre förut­sättningar för engagerade människor och goda idéer att mötas och skapa värde.

En liten insats, kan tyckas. Men för varje dag som går gör den större skillnad. Idéer som förverkligas skapar jobb och tillväxt. Produkter utvecklas som renar luft och släcker törst. Tjänster erbjuds som sparar tid och räddar liv. Så, oavsett om ditt hjärta klappar för ekologiskt vin eller medicin, välkommen till delägar­revolutionen. Välkommen till Pepins.

Vad är delägar­kraft?


Vi tror på ägandets kraft. På din kraft som delägare att välja ut bolag du tror på. På entre­prenörernas vilja att skapa framtidens företag. Vi tror på att ägande stimulerar driv, kreativitet och ihärdighet. Vi tror på kraften av många och på företag­samhet där fler ges inflytande.

Genom att låta fler dela på risk och belöning skapar vi en värld där ekonomin är lite öppnare och mer inkluderande. Steg för steg, en bit i taget. En ekonomi där alla kan äga och alla kan bidra. Där möjligheterna är allas, inte någras.

Därför hjälper vi spännande bolag att hitta så många nya delägare som möjligt. Vi hjälper även till att hitta strategiska delägare med bransch­kompetens. Liksom styrelse­ledamöter med rätt profil.

Tillsammans kan delägarna och bolagen verka för att nå långsiktiga mål, växa och göra skillnad. Det är delägar­kraft. Eller enkelt uttryckt – delägar­kraft är som raket­bränsle för tillväxt när den används som bäst.

Vad menar vi med delägarrevolution?


Delägar­revolutionen är bara i början av sin utveckling. Crowd­funding är en del av delnings­ekonomin och har potentialen att demokratisera både ägande och finans­bransch. Crowd­funding kan även skapa helt nya förut­sättningar för entreprenörskap.

Teknik­optimism, finansiell pessimism och delnings­ekonomi

Genom vår tid löper en stark teknik­optimism. Matad av digital­iseringens ständigt nya möjligheter. Men också ett tungt stråk av finansiell pessimism. En pessimism som drivs på av återkommande kriser och en allt större koncen­tration av ägandet hos ett extremt fåtal.

Som ett svar på båda spinns en tredje tråd. Delnings­ekonomin. Den tar rygg på digital­iseringen och spjärn emot makt­koncentrationen. Den skapar ett demokratiskt alternativ till det gamla finans­systemet.

Crowd­funding håller i tysthet på att växa förbi den gamla finans­marknaden. När fler människor får investera, får fler företag chansen att växa och skapa nya jobb. När fler värderingar får styra investering­arna, förverkligas nya samhälls­nyttiga idéer och inno­vationer. När konsumenter blir ägare, föds nya affärs­modeller som gagnar fler. Och när lust och engagemang blir lika viktiga som kronor och dollar, då är revolu­tionen ett faktum. Då skapar vi bättre – och kanske helt nya typer – av företag.

Delägar­revolutionens tre punkter


FÖR DELÄGARNA

Att bli delägare i lovande tillväxt­bolag har hittills bara varit förbe­hållet risk­kapitalister. Eller mycket förmögna privat­personer med stora kontakt­nät. På Pepins får alla chansen, oavsett plån­bokens storlek, att investera i den snabbast växande delen av ekonomin.

FÖR BOLAGEN

Pepins ger bolagen tillgång till kapital i en livs­avgörande fas. Något som kan vara nog så svårt att få fram. Särskilt om man inte passar in i stor­investerarnas tradi­tionella mall. Men inte nog med det. Via Pepins får bolagen dessutom kunder och community. I ett svep. Det skapar helt nya förut­sättningar för entre­prenörskap.

FÖR SAMHÄLLET I STORT

Pepins är spjut­spetsen i en pånytt­född kapitalism, där dagens makt­koncentration får lämna plats åt kraften hos de många. Där fler goda idéer får växa med hjälp av fler enga­gerade ägare. Där vi till­sammans kan skapa de bolag vi vill ha. Bolag med de värderingar som är i linje med våra egna.

Resan mot en demo­kratiserad finans­marknad har bara börjat.