Välkommen till delägarrevolutionen!

Idéer och företag som tillåts hämta näring och kraft från fler, växer mer. Därför viger vi all vår tid åt att skapa bättre förutsättningar för engagerade människor och goda idéer att mötas och skapa värde.

En liten insats, kan tyckas. Men för varje dag som går gör den större skillnad. Idéer som förverkligas skapar jobb och tillväxt. Produkter utvecklas som renar luft och släcker törst. Tjänster erbjuds som sparar tid och räddar liv. Så, oavsett om ditt hjärta klappar för ekologiskt vin eller medicin, välkommen till delägarrevolutionen. Välkommen till Pepins.

Vad är delägarkraft?

Vi tror på ägandets kraft. På din kraft som delägare att välja ut bolag du tror på. På entreprenörernas vilja att skapa framtidens företag. Vi tror på att ägande stimulerar driv, kreativitet och ihärdighet. Vi tror på kraften av många och på företagsamhet där fler ges inflytande.

Genom att låta fler dela på risk och belöning skapar vi en värld där ekonomin är lite öppnare och mer inkluderande. Steg för steg, en bit i taget. En ekonomi där alla kan äga och alla kan bidra. Där möjligheterna är allas, inte någras.

Därför hjälper vi spännande bolag att hitta så många nya delägare som möjligt. Vi hjälper även till att hitta strategiska delägare med branschkompetens. Liksom styrelseledamöter med rätt profil.

Tillsammans kan delägarna och bolagen verka för att nå långsiktiga mål, växa och göra skillnad. Det är delägarkraft. Eller enkelt uttryckt – delägarkraft är som raketbränsle för tillväxt när den används som bäst.

Vad menar vi med delägarrevolution?

Delägarrevolutionen är bara i början av sin utveckling. Crowdfunding är en del av delningsekonomin och har potentialen att demokratisera både ägande och finansbransch. Crowdfunding kan även skapa helt nya förutsättningar för entreprenörskap.

Teknikoptimism, finansiell pessimism och delningsekonomi

Genom vår tid löper en stark teknikoptimism. Matad av digitaliseringens ständigt nya möjligheter. Men också ett tungt stråk av finansiell pessimism. En pessimism som drivs på av återkommande kriser och en allt större koncentration av ägandet hos ett extremt fåtal.

Som ett svar på båda spinns en tredje tråd. Delningsekonomin. Den tar rygg på digitaliseringen och spjärn emot maktkoncentrationen. Den skapar ett demokratiskt alternativ till det gamla finanssystemet.

Crowdfunding håller i tysthet på att växa förbi den gamla finansmarknaden. När fler människor får investera, får fler företag chansen att växa och skapa nya jobb. När fler värderingar får styra investeringarna, förverkligas nya samhällsnyttiga idéer och innovationer. När konsumenter blir ägare, föds nya affärsmodeller som gagnar fler. Och när lust och engagemang blir lika viktiga som kronor och dollar, då är revolutionen ett faktum. Då skapar vi bättre – och kanske helt nya typer – av företag.

Delägarrevolutionens tre punkter

För delägarna

Att bli delägare i lovande tillväxtbolag har hittills bara varit förbehållet riskkapitalister. Eller mycket förmögna privatpersoner med stora kontaktnät. På Pepins får alla chansen, oavsett plånbokens storlek, att investera i den snabbast växande delen av ekonomin.

För bolagen

Pepins ger bolagen tillgång till kapital i en livsavgörande fas. Något som kan vara nog så svårt att få fram. Särskilt om man inte passar in i storinvesterarnas traditionella mall. Men inte nog med det. Via Pepins får bolagen dessutom kunder och community. I ett svep. Det skapar helt nya förutsättningar för entreprenörskap.

För samhället i stort

Pepins är spjutspetsen i en pånyttfödd kapitalism, där dagens maktkoncentration får lämna plats åt kraften hos de många. Där fler goda idéer får växa med hjälp av fler engagerade ägare. Där vi tillsammans kan skapa de bolag vi vill ha. Bolag med de värderingar som är i linje med våra egna.

Resan mot en demokratiserad finansmarknad har bara börjat.

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.