Personliga uppgifter och sekretess


I Dataskyddsförordningen (GDPR) regleras hur personuppgifter hanteras och syftar till att skydda människor mot att deras personliga uppgifter hanteras kränkande eller på annat sätt olämpligt.

Pepins sparar de uppgifter som lämnas till oss av våra medlemmar när de registrerar sig eller kompletterar vid senare tillfällen. Ibland kompletterar vi dessa uppgifter med andra privata eller offentliga register.

Pepins är ålagt att spara vissa uppgifter samt i vissa fall lämna uppgifter till myndigheter i enlighet med rådande lagar och förordningar. Utöver dessa delar vi inte med oss av dina personliga data till tredje part.

Vi syftar till att skydda dina personliga data god standard och praxis men kan inte garantera säkerheten i de data som lämnas online. Vissa risker vad avser information existerar alltid vid användande online tjänster.

Om Du är intresserad av vilka uppgifter som vi håller för din räkning var god kontakta Pepins på:

Pepins Group AB
Värmdövägen 84
131 54 Nacka
Sweden
email: [email protected]

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.