Digital aktiebaserad kapitalanskaffning
Kapital & Delägarkraft – raketbränsle för tillväxt!

Idéer som hämtar kraft från fler, växer mer.

Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Är du redo för att ta nästa steg och växa ännu snabbare? Hos Pepins får du mer än bara finansiering och en kapitalinjektion. Via vår plattform får du pengar, kunder, community och likvida aktier – i ett svep. Med digital aktiebaserad kapitalanskaffning öppnar vi nämligen dörren till en enorm kapitalbas där vem som helst, för så lite som 500 kr, kan bli delägare i ett tillväxtbolag de tror på. På så sätt ger vi fler möjligheter att investera i morgondagens mest lovande idéer – och att bidra till tillväxt och förnyad kraft åt företag, idéer och människor som är fulla av potential.

Låt oss se hur vi kan hjälpa till.
Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan så återkommer vi för att se hur vi kan hjälpa ditt företag bli mer framgångsrikt. Du kan bli kontaktad både av oss på Pepins samt vårt dotterbolag Pepicon.

Pepins – Kapitalanskaffning för en ny tid

Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn. Det är vi ensamma om inom svensk crowdfunding. Via vår plattform kan du göra emissioner, genomföra en ägarspridning via listning för handel eller både och. Vi är innovati- va och kan också skräddarsy lösningar vid behov. Vår samlade kunskap om finansiering och entreprenörskap i kom- bination med en flexibel IT-plattform gör det möjligt att skapa innovativa lösningar. Vare sig det är en banbrytande börsnotering som för Paradox Interactive eller spridning av aktier till en sluten krets som för Hemnet. Eller kanske något helt annat som passar just dig och ditt bolags unika förutsättningar?

 • Kapital - Hos Pepins investerar såväl institutioner och riskkapitalbolag som affärsänglar och privatpersoner sida vid sida. Från hundralappar till hundratals miljoner kronor, allt beroende på behov, potential och proportionalitet.
 • Nätverk och Crowd - I vårt omfattande nätverk återfinns en mängd olika typer av investerare. Större som mindre, här samsas privatpersoner och affärsänglar med strategiska investerare och riskkapitalbolag. Men här återfinns också andra centrala intressenter och nyckelspelare, som till exempel en lång rad ambassadörer och influencers.
 • Rådgivning, struktur och förenklad process – Pepins ser till att tillhandahålla såväl nödvändiga avtal som den struktur och administration som behövs i processen, allt för att du ska kunna fortsätta fokusera på tillväxten och affären. Självklart finns vi också där med betryggande rådgivning under hela emissionsprocessen.
 • Community – I våra bolagscommunity kan du enkelt och effektivt kommunicera med såväl dina aktieägare som våra övriga medlemmar. En lika uppskattad som intuitiv plattform för all information som rör ditt bolags utveckling.

Vår process i 5 steg

1
Utvärdering
  Vi tar ställning till om ett bolag passar hos oss utifrån:
 • Management
 • Hållbarhet
 • Bevisad affärsmodell
 • Värdering
 • Skalbarhet
 • Lönsamhetspotential
 • Vision – vi ser gärna att bolagen har ett "bigger purpose" och ett engagerande "why"
2
Granskning
 • Via en tredje part genomförs en granskningsprocess (”Due Diligence”) som är anpassad till bolagets verksamhet
3
Paketering
 • Villkor Fastställs
 • Memorandum och övrigt investeringsunderlag produceras
 • Information om den kommande investeringen läggs upp på Pepins plattform
 • Bolagsstämma i det nyskapade holdingbolaget som bl.a. utser styrelse genomförs
4
Erbjudande
 • Teckningstiden inleds med erbjudande om teckning av aktier via Pepins plattform
 • Investerarmöten, marknadsföringskampanj och annan spridning av information genomförs
5
Etablering
 • Emissionen i holdingbolaget stängs och registreras
 • Inbetalt belopp investeras i bolaget
 • Bolagets community etableras på Pepins plattform
 • Handel i holdingbolagets aktie förbereds
Bli medlem i Pepins, det är gratis och tar högst någon minut, så får du förhandsinformation om våra kommande och pågående emissioner.
Som medlem förbinder du dig inte till någonting.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.