SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och GDPR

Logga in


Håll mig inloggad
Bli medlem!

Investera på Pepins


Hur gör jag om jag vill investera på Pepins? Hur långt sträcker sig Pepins ansvar? Vilket ansvar tar bolagen som jag kan investera i? Och vad kan jag göra som del­ägare? Här reder vi ut begreppen.

Investera på Pepins

Hos oss är det enkelt att investera. Välj det företag du är intresserad av, läs på om bolaget och klicka sedan på investera. Du får tydliga instruktioner om hur du går tillväga och du kan göra din första investering på fem minuter.

Hur betalar jag för mina aktier?

Lika enkelt som när du handlar på nätet. Med kort, via bank­överföring, swish eller faktura. Du får en bekräftelse på sajt och via email på din investering.

När emissionen är i mål

När emissionen har avslutats och bolaget fått in önskat tillväxt­kapital, börjar Pepins med arbetet kring att färdig­ställa bolagets Stake­holders´ Club. Det är en community för dig och bolagets andra nya del­ägare. Här kan du följa hur det går och få tips om hur du kan hjälpa ditt bolag att växa.

Du når Stake­holders´ Club via ”My Pepins”, där du efter 5–8 dagar även kan hitta din avräknings­nota och se ditt innehav.

Hur vill du investera?

Först väljer du med ett knapp­tryck om du vill investera som privat­person eller via företag. Sedan är det bara att följa instruktionerna.

Till­delning direkt

Ditt köp är bindande och du får direkt besked om till­delning, så fort din investering är betald. Det innebär att du kommer att få dina aktier om bolaget når sitt emissions­mål. Målet för hur mycket tillväxt­kapital som behövs finns tydligt angivet för varje företag som du kan investera i.

Skulle emissionen inte lyckas nå upp till sitt mål (lägsta mål­belopp som anges gäller), får du själv­klart dina pengar tillbaka. Hela beloppet betalas in på samma konto eller kort som du har betalat från. Har du betalat med faktura kommer vi kontakta dig och be om ett konto­nummer.

Pepins roll


Innan en emission

Pepins har en noggrann urvals­process. Vi gör en grundlig bedömning av alla bolag och projekt som söker finansiering via vår plattform. Vi väljer ut bolag som redan har bevisat sin potential och är redo att växla upp. Vi ber en extern part, exempelvis en revisions­firma, göra en företags­besiktning (due diligence). Dessutom ser vi till att alla avtal som tryggar ditt ägande finns på plats.

Du väljer!

Därefter är det upp till dig och övriga medlemmar att bedöma investerings­erbjudandet. I Pepins-modellen är det medlemmarna som avgör om ett bolag går i mål med sin crowd­funding eller inte.

På Pepins Market ges du möjlighet att handla med dina befintliga crowd­fundade aktier. Här kan du också köpa in dig i bolag vars emissioner du inte har investerat i.

Efter en emission

Vid en lyckad emission är det vårt ansvar att under­lätta kommunikationen mellan bolaget och dess nya del­ägare. Vi erbjuder verktyg och en plattform via Stake­holders´ Club, där du som del­ägare kan ställa frågor, diskutera och komma med idéer.

Ägandets kraft och bolagens ansvar


Vi tror på ägandets kraft. På din kraft som delägare att välja ut bolag du tror på. På entre­prenörernas vilja att skapa fram­tidens företag. Vi tror på att ägande stimulerar driv, kreativitet och ihärdighet.

Därför hjälper vi bolagen att hitta så många nya del­ägare som möjligt. Samtidigt hjälper vi bolagen att hitta strategiska del­ägare. Det kan vara allt från styrelse­medlemmar som tillför nyckel­kompetens, till åter­försäljare som får ett extra incitament att ta in och exponera bolagets produkter. Genom att sprida ägandet och låta fler dela på risk och belöning går det att förbättra oddsen för framgång.

Pepins förser bolagen med verktyg för att underlätta kommun­ikationen med sina delägare. Vi är en engagerad, lång­siktig partner och gör vad vi kan för att hjälpa våra bolag att växa.

Självklart är det dock bolagen och entreprenörerna själva som i slutändan ansvarar för sin information mot Pepins, kommunikation, drift, tillväxt och resultat.

Vad kan du göra som delägare?


Välj ut och bli delägare i bolag du tror på! Hjälp sedan gärna dina bolag att växa. Du hittar tips och idéer om hur du kan hjälpa till Stake­holders´ Club. Du kan exempelvis vara ambassadör för bolaget och tipsa om deras produkter och tjänster. Du kan delta i test­paneler och marknads­undersökningar. Du kan dela med dig av kunskap och erfarenheter. Kanske kan du tipsa ditt nätverk om nya jobb och hjälpa till med rekryteringar?

Tänk på att sprida din risk

Lägg inte alla äggen i samma korg! Genom att bli del­ägare i flera bolag sprider du dina risker. Tillväxt­bolag kan vara risk­fyllda investeringar. Alla bolag på Pepins kommer inte kunna infria för­väntningarna. Historiskt sett har dock entreprenörs­drivna bolag stått för den högsta tillväxten i ekonomin – och genererat den bästa avkastningen över tid.

En klok strategi som många av våra medlemmar använder sig av är att göra många mindre investeringar. Man kan tänka att en investering inte ska vara större än att man skulle kunna göra 10-20 ytterligare inom något år eller två.