Handla onoterade aktier på Pepins

Läs mer... Dölj

Pepins Market är världens första marknadsplats för crowdfundade bolag. Det är också Sveriges främsta marknadsplats för övriga onoterade aktier. Som medlem i Pepins har du tillgång till och kan köpa och sälja aktier i alla anslutna bolag på vår marknadsplats. Av de fyrtiotal bolag som handlas på Pepins kan du bland annat hitta Spiltan, Dynamic Code och vår egen aktie. Marknadsplatsen består av flera listor; Alternativa Listan, Pepins Market, Fans Market med flera. Läs mer om Pepins olika listor och vilka bolag som handlas här.

Handeln på Pepins sker regelbundet vid förutbestämda perioder varje månad. Olika bolag handlas olika ofta, men de allra flesta handlas kvartalsvis eller månadsvis. Genom att inte ha daglig handel ges bolagen utrymme att fokusera på sin verksamhet och tillväxt samtidigt som delägare fortfarande får möjlighet att handla med sina aktier. Här kan du se när nästa handelsperiod börjar.

Handelsperioden på Pepins startar alltid på en onsdag och pågår till och med nästkommande måndag. Under periodens två första dagar pågår en budgivning där köpare och säljare får ange valfritt pris och antal aktier som de är intresserade att köpa respektive sälja till. Utifrån inkomna intressen fastställs priset i slutet av dag två, priset blir handelsperiodens kurs. Under dag tre och fyra fortsätter handeln men då till den fastställda kurs. I slutet av dag fyra sker en slutgiltig fördelning mellan köpare och säljare. Läs mer om hur handelsmodellen fungerar här.

Handlade bolag


There are no relevant results at this time.

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.