Pepins handelsperioder

En handelsperiod startar alltid på en onsdag och fortsätter till och med nästkommande måndag. Orderläggning är möjlig valfri dag under handelsperioden, men orderdjupet (presentation av samtliga köpares och säljares order) uppdateras endast mellan kl. 10.00 till 16.00 av Pepins.

Bolagen på Alternativa Listan handlas generellt månadsvis medan merparten av bolagen på Pepins Market handlas kvartalsvis (i mars, juni, september samt december).

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.