Så handlar du aktier på Pepins marknadsplats

Handeln på Pepins sker regelbundet vid förutbestämda perioder. Här kan du se när nästa handelsperiod börjar. Olika bolag handlas olika ofta. Om handel i ett bolag sker årsvis, kvartalsvis eller månadsvis framgår i informationen på respektive bolags community.

En handelsperiod startar alltid på en onsdag och fortsätter till och med nästkommande måndag. Handel sker på vardagar mellan klockan 09:00-16:00, men det går bra att lägga order när som helst. Läs mer om hur det går till steg för steg nedan.

Som köpare eller säljare lägger du dina order direkt via handelssidan eller via telefon. Order via telefon spelas in. Efter handelns slut offentliggörs handelsstatistik på vår sajt och avräkningsnotor läggs ut till alla som har gjort affärer. Notan finns att hämta hem under Transaktioner på din Mitt Pepins. Vad det kostar att handla på våra olika listor kan du hitta här. För mer information om handelsförfarande kontakta gärna oss på [email protected] eller 08-673 17 90.

Har du fler frågor? Läs mer i vår FAQ!


1
Förhandel
Dag 1-2
Priset på aktierna fastställs genom auktioner, en auktion per dag i två dagar.
2
Handel
Dag 3-4
Handel till de kurser som fastställdes dag 2.
3
Avslut
Dag 4
Fördelning av aktierna mellan köpare och säljare sker efter kl 16:00

Steg 1: Förhandel

Under förhandeln kan alla Pepins medlemmar vara med och lägga bud under handelsperiodens två första dagar. Köpare och säljare får ange valfritt pris som de är intresserade att köpa respektive sälja till. Kursen fastställs sedan av Pepins, primärt baserat på de intressen som köpare och säljare visat. För att handla på Pepins behöver du inte delta under förhandeln, men det ger viss förtur när aktierna fördelas vid handelperiodens avslut. Självklart behöver du aldrig sälja till en lägre kurs eller köpa till ett högre pris än du angett.

Förhandel dag 1 respektive dag 2, vad skiljer dagarna åt?

Under förhandel dag 1 är auktionen öppen mellan klockan 09:00-16:00. Efter klockan 16:00 när kursen fastställts sker en fördelning av aktier mellan deltagarna i handeln vars ordrar matchar den fastställda kursen. Ordrar som inte går till avslut förs över till förhandel dag 2. Förhandel dag 1 är därmed avslutad.

Under förhandel dag 2 påbörjas en ny auktion på samma sätt som under dag 1. Klockan 16:00 stänger förhandel dag 2 och en ny fördelning av aktier görs, men till denna dags fastställda kurs. Därefter fortsätter handeln till denna kurs i två dagar till.

Om du i förhandeln lagt en order med avvikande kurs faller den ur orderboken. Vi kommer då kontakta dig via mejl med erbjudande om att lägga en ny order till fastställt pris.

Steg 2: Handel

Resultatet av förhandeln dag 2 ger underlag för fastställande av priset för resten av handelsperioden. Under dag 3 och 4 ges alla möjlighet att lägga bindande order till fastställda kurser. Orderläget uppdateras löpande på vår sajt.

Steg 3: Avslut

När handeln stänger dag 4 klockan 16:00 fördelas aktierna mellan köpare och säljare så länge utbud och efterfrågan räcker till. Bekräftelse på affären skickas till köpare och säljare per mejl och avräkningsnotan avseende affären finns att hämta hem under Transaktioner på Mitt Pepins.

Pepins Group AB – och därmed även aktiehandeln – står under Finansinspektionens tillsyn

Fullständiga handelsregler för Pepins Market klicka här.

Fullständiga handelsregler för Alternativa Listan klicka här.

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.