SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och PUL

LOG IN


Håll mig inloggad
Bli medlem!

Så fungerar handeln


Pepins Market är världens första marknads­plats för crowd­fundade bolag. Det är även Sveriges främsta marknadsplats för onoterade aktier. Som medlem i Pepins har du tillgång till och kan köpa och sälja aktier på vår marknads­plats.

Vår marknads­plats består av två listor. Alternativa Listan har arrangerat handel i aktier utanför börsen (onoterade aktier) sedan 2003. På Pepins Market kan du köpa och sälja aktier i bolag som tagit in kapital via vår crowd­funding. Vår handels­modell är anpassad för att främja tillväxt och lång­siktighet. Den ger bolagen utrymme att fokusera på sin verksamhet och utveckling samtidigt som del­ägare får möjlighet att handla med sina aktier.

Pepins handels­modell

Vår handel sker regel­bundet, vid förut­bestämda perioder. Vanligtvis en vecka i månaden eller per kvartal (se market för mer information). Under en handelsperiod sker handel mellan 0900-1600. Priset på aktierna fast­ställs via auktion. Pepins Group AB – och därmed även aktie­handeln – står under Finans­inspektionens tillsyn.

För fullständiga handelsregler för Pepins Market vänligen klicka här.

För fullständiga handelsregler för Alternativa Listan vänligen klicka här.


1
STEG 1: FÖRHANDEL
Dag 1-2
Priset på aktierna fast­ställs via auktion.
2
STEG 2: HANDEL
Dag 3-4
Alla Pepins medlemmar kan handla till fast­ställda kurser.
3
STEG 3: AVSLUT
Dag 5
Fördelning av aktierna mellan köpare och säljare.

STEG 1: FÖRHANDEL

Under förhandeln kan alla Pepins medlemmar vara med och lägga bindande bud. Kursen fastställs i en auktion där köparnas och säljarnas bud vägs ihop. Självklart behöver du aldrig sälja till en lägre kurs eller köpa till ett högre pris än du angett.

STEG 2: HANDEL

Kurserna är nu fast­ställda. Du kan lägga bindande order till fast­ställda kurser under båda handels­dagarna. Order­läget uppdateras löpande på vår sajt.

STEG 3: AVSLUT

Efter handelns slut fördelas aktierna mellan köpare och säljare så länge utbudet räcker till. Bekräftelse på affär skickas till köpare och säljare, avräkningsnotan avseende affären finns att hämta hem under Transaktioner på MyPepins vid inloggat läge. Handels­statistik offentlig­görs på vår sajt. Uppdaterade aktie­innehav visas på MyPepins eller om du har handlat på Alternativa Listan på din vanliga aktie­depå.

Våra listor


Pepins Market

På Pepins Market kan du köpa och sälja aktier i bolag som tagit in kapital via vår crowd­funding. Här handlas aktierna i så kallade holding­bolag.

Holding­bolag är bolag som äger aktier i andra bolag. Exempelvis äger Pepins medlemmar aktier i Alvesta­glass Partners Sweden AB (publ), som i sin tur äger aktier i Alvesta­glass AB. Syftet med dessa ägarbolag är bland annat att möjliggöra handel och förenkla för både dig som del­ägare och bolagen.

Hur ofta handel kommer att ske, år­svis, kvartals­vis eller månads­vis, framgår i informationen kring respektive bolags emission.

Alternativa Listan

Letar du efter fler spännande bolag att investera i? På Alternativa Listan hittar du onoterade aktier från fler företag, exempelvis Spiltan eller Pepins själv. Här handlar du aktier direkt i bolagen.

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?
Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.