SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin! Som medlem i Pepins får du:
  • Information om våra kommande emissioner
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Utbildningsmaterial om aktier och hur man investerar i tillväxtbolag
  • TIllgång till Pepins nätverk och forum
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och PUL

HANDEL I ONOTERADE AKTIER


Handel via Alternativa Listan (A-Listan) samt Pepins Market sker regelbundet direkt på marknadsplatsen, med eller utan mellanhand. Som registrerad kund har du möjlighet att handla i alla anslutna företag. Som köpare eller säljare lägger du dina order direkt via handelssidan (köp- eller säljknappar) eller via telefon. Order via telefon spelas in. Efter handelns slut utsänds avräkningsnotor till alla som gjort affärer.

Alternativa Mäklarlistan (M-Listan) är en lista där endast Bolagets namn exponeras. Alternativa visar inte vad senaste avslut gjorts på eller på vilka nivåer köpare och säljare ligger.

Pepins presentkort gäller bara för investeringar i aktuella emissioner och kan inte användas för att köpa aktier på vår marknadsplats.

Investerarnas kostnader för handel för närvarande:

Alternativa Listan


Courtage A-Listan

Minimicourtage: 250 SEK eller 1%

Courtage M-Listan

Minimicourtage: 500 SEK eller 2%

Bolag som ingår i Alternativas Mäklarlista

Aximed AB (publ)
Grönklittsgruppen AB (publ)
SenseAir AB

MÄKLERI AV HANDELSPOSTER

Kontakta Pepins mäklare om du är intresserad att agera i onoterade företag. Vi ger dig gärna en offert. Om inget annat avtalas debiteras 2 % på mäklade poster. Ring 08 - 673 17 90 eller e-post till [email protected].

ÅRSAVGIFT BOLAG FÖR HANDEL ALTERNATIVA LISTAN

60 000 SEK/år*
*Anslutningsavgift 10 000 SEK

ÅRSAVGIFT BOLAG FÖR HANDEL MÄKLARLISTAN

25 000 SEK/år*
*Anslutningsavgift 10 000 SEK

Pepins Market


Courtage Pepins Market

Minimicourtage: 10 SEK eller 1%

Courtage Fans Market

Minimicourtage: 10 SEK eller 1%

ÅRSAVGIFT BOLAG FÖR HANDEL PEPINS MARKET

60 000 SEK/år