Hur fungerar Pepins?

1. Bli delägare i spännande tillväxtbolag

När du investerar i lovande bolag som Pepins valt ut får du möjlighet att ta del av den snabbast växande delen av ekonomin. Samtidigt ger nyemissionen bolaget en ekonomisk injektion som kan ta deras verksamhet till nästa nivå.

2. Var med och påverka

När du blir delägare får du även möjlighet att vara med och påverka din investering. Via bolagets community kan du både ta del av information och på olika sätt hjälpa din investering att växa.

3. Köp och sälj aktier

Under våra handelsperioder kan du köpa fler aktier i bolag du är delägare i, sälja dina aktier eller upptäcka nya spännande bolag.

Ta del av den snabbast växande delen av ekonomin.

Idag är 99 % av befolkningen utestängda från den mest lovande delen av ekonomin. Spetsföretagen som oftast inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit förbehållet professionella investerare. Eller mycket förmögna privatpersoner med stora kontaktnät. På Pepins får alla chansen, oavsett plånbokens storlek, att investera och bli delägare i spännande tillväxtföretag.

Välj bland lovande tillväxt­bolag som Pepins granskat och sållat fram.

Pepins går igenom mängder av bolag och väljer ut några få. Kontroller (så kallad due diligence) genomförs, avtal förhandlas och ett komplett investeringsunderlag tas fram. Vi tittar självklart även på hållbarhet, samhällsnytta och innovation.

Investera och bli delägare på professionella villkor, från 500 kronor och uppåt.

Nu kan alla bli en affärsängel! Investera så mycket eller så lite du vill. Hos Pepins blir du delägare i tillväxtbolag sida vid sida och på samma villkor som proffsen.

Delägarkraft! Hjälp dina bolag och din investering att växa.

Som delägare kan du bidra med stora värden. Du hittar tips och idéer om hur du kan hjälpa till på vår community. Via bolagens community kan du dessutom kommunicera direkt med bolagen och andra delägare och följa hur det går.

På Pepins Market kan du sedan sälja dina aktier. Eller köpa fler.

På vår marknadsplats kan du köpa och sälja crowdfundade aktier och följa bolagens utveckling. Vår handelsmodell är anpassad för att främja tillväxt och långsiktighet. Den ger bolagen utrymme att fokusera på sin verksamhet och utveckling samtidigt som delägare får möjlighet att handla med sina aktier.

Hur ofta handel kommer att ske, årsvis, kvartalsvis eller månadsvis, framgår i informationen kring respektive bolags emission.

Preferensaktier

Vad betyder egentligen preferensaktier? Vilken slags preferensaktie brukar Pepins använda? Vilka fördelar finns för investerare och vilka fördelar finns det för bolagen?

Preferens innebär en fördel

Enkelt uttryck innebär preferensen en fördel för aktieägaren. Den fördelen kan vara konstruerad på många olika sätt. På Pepins erbjuder vi ofta en ”likvidationspreferens” i de bolag som gör emissioner via crowdfunding på vår sajt. Det ger både en broms vid nedgångar och följer med uppåt när aktiekursen stiger. Se filmen om hur det fungerar här.

Likvidationspreferensen – eller fördelen – innebär att du som har investerat, får tillbaka dina pengar före stamaktieägare. Först därefter får övriga aktieägare sin insats tillbaka. Efter detta, om det finns medel över, delar alla aktieägare lika, på det som är kvar. Vad händer då med likvidationspreferensen om aktiekursen stiger? I dessa fall följer preferensaktieägarna med bolagets utveckling uppåt, på lika villkor som hos andra aktieägare.

Vad är ett holdingbolag?

Strategisk ägarstruktur

För att underlätta och göra det möjligt för ett tillväxtbolag att ta in hundratals, ibland tusentals nya delägare har Pepins skapat en genomtänkt ägarstruktur med ägarbolag, så kallade holdingbolag. Dessa publika holdingbolag är helt enkelt bolag som äger aktier i andra bolag.

Exempelvis äger Pepins medlemmar aktier i holdingbolaget Alvestaglass Partners Sweden AB (publ), som i sin tur äger aktier i Alvestalass AB (Målbolaget). Syftet med dessa ägarbolag är bland annat att möjliggöra handel med aktierna och förenkla både för delägarna och bolagen.

Fördelar för bolagen

Via denna struktur får entreprenörerna i praktiken endast EN ny ägare i sina företag. Det säkerställer utrymme för handlingskraft. Något som krävs exempelvis i samband med strategiska affärer som när man vill ta in en större investerare, göra ett företagsförvärv, börsnotera eller så småningom sälja bolaget.

En annan fördel är att upplägget bidrar till minskad administration, lägre kostnader och att ledningen kan fokusera mer på att driva utvecklingen i bolaget snarare än aktieägarfrågor.

Fördelar för delägarna

Upplägget med holdingbolag ger ett bättre investerarskydd. Pepins ser till att alla avtal som tryggar ägandet finns på plats. Via vårt upplägg blir det därför möjligt för alla att investera på samma villkor som större, professionella aktörer.

Dessutom kan Pepins erbjuda möjligheten att köpa och sälja crowdfundade aktier på Pepins Market. På det sättet slipper delägarna vara inlåsta i sitt ägande ända fram till en börsnotering eller annan exit. Hur ofta och när aktien ska kunna handlas framgår i informationen kring varje enskild emission.

Det tekniska

Bolagen som gör emissioner på Pepins får endast en ny aktieägare – Holdingbolaget.

Holdingbolaget har som uppgift att äga och förvalta aktierna i Målbolaget. Holdingbolaget bevakar även de nya delägarnas rättigheter i förhållande till grundare och övriga ägare, nuvarande eller framtida. Dessa rättigheter regleras bland annat via ett aktieägaravtal.

Styrelsen i Holdingbolaget tillsätts inledningsvis av Pepins och Målbolaget i samverkan. Aktieägarna väljer sedan styrelse på bolagsstämmor.Delägare får finansiell information och möjlighet att delta i aktieägarträffar som Målbolaget och Pepins arrangerar. Den formella rösträtten ligger hos den representant som Holdingbolaget utser till att representera bolaget på bolagsstämmorna i Målbolaget.

 

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.