Färsking

No junk, just funk!

Färsking hero
829 st

Antal delägare

Årsvis

Handelsfrekvens

50 kr

Senast betalt

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.