GolfStar B-Stam

Golf och markutveckling i samverkan

GolfStar B-Stam hero
382 st

Antal delägare

Kvartalsvis

Handelsfrekvens

15.2 kr

Senast betalt

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.