Qbrick

Aktien

- st

Antal delägare

Ospecifierad

Handelsfrekvens

5.75 kr

Senast betalt

Förvaras:
Courtage:

Marknadsnoterad, ingen handel hos Pepins

Köp & sälj

Handel stängd
Qbrick
Antal aktier (Handelspost: 0)
Pris per aktie
Handelsperiod
Ingen handel planerad

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.