Rabbalshede Kraft B

Aktien

1033 st

Antal delägare

Månadsvis

Handelsfrekvens

6.5 kr

Senast betalt

Förvaras:

Extern aktiedepå/VP-konto

Courtage:

1% min. 250 kr

Köp & sälj

Handel stängd
Rabbalshede Kraft B
Antal aktier (Handelspost: 1000)
Pris per aktie
Handelsperiod
Ingen handel planerad

Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.