Garpco B
Senast betalt
300 kr
Nästa Handelsperiod:
14 Aug - 19 Aug
Antal aktier (Handelspost: 20)
Kurs

Kontaktuppgifter

Nyheter
Datum Titel Källa
2019-05-10 17:11:04 Delårsrapport Q1 2019 Garpco B
2019-04-12 09:23:45 Årsredovisning 2018 Garpco B
2019-04-05 10:23:17 Kallelse årsstämma 190510 Garpco B
2019-04-02 09:30:12 AWAL Display avyttrar befintlig verksamhet Garpco B
2019-02-28 14:15:32 Bokslutskommuniké 2018 Garpco B
2018-11-15 17:13:25 Kvartalsrapport Q3 2018 Garpco B
2018-08-31 10:25:48 Kvartalsrapport Q2 2018 Garpco B
2018-05-07 14:20:30 Årsstämmokommuniké 2018 Garpco B
2018-05-07 12:58:00 Kvartalsrapport Q1 2018 Garpco B
2018-04-04 13:39:10 Kallelse årsstämma 180509 Garpco B
2018-02-28 15:56:10 Bokslutskommuniké 2017 Garpco B
2017-11-15 14:21:19 Kvartalsrapport Q3 2017 Garpco B
2017-08-25 10:49:48 Kvartalsrapport Q2 2017 Garpco B
2017-05-03 10:51:28 Kommuniké från årsstämma Garpco B
2017-05-03 10:50:34 Kvartalsrapport Q1 2017 Garpco B
2017-04-10 10:58:46 Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämman Garpco B
2017-02-28 12:30:59 Bokslutskommuniké 2016 Garpco B

Största aktieägarna

Namn Kapital Röster
Tibia Konsult AB 40.4% 34.1%
Idevia AB (Markus Strand) 15.3% 24%
Salénterprise AB 7.3% 14%
Investment AB Spiltan 9.1% 12.2%
Rentability Sweden AB 3.7% 4.9%

Senast ändrat 2018-01-31

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.