SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och GDPR

Logga in


Håll mig inloggad
Bli medlem!
Garpco B
Senast betalt
300 SEK
Nästa handelsperiod:
06 Feb - 11 Feb
Antal (Handelspost: 20)
Kurs

Information om Garpco B

Garpco är ett holdingbolag och är moderbolag i Garpcokoncernen. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och långsiktigt äga mindre och medelstora företag. Expansionen sker genom utveckling av och organisk tillväxt i dotterbolagen samt förvärv av företag som passar in i gruppens koncept. Koncernen är uppdelad i tre affärsområden: Industriverktyg, Industrikomponenter i polymera material samt Interiör och design.

Kursutveckling

Nyheter
DATUM TITEL KÄLLA
2018-11-15 17:13:25 Kvartalsrapport Q3 2018 Garpco B
2018-08-31 10:25:48 Kvartalsrapport Q2 2018 Garpco B
2018-05-07 14:20:30 Årsstämmokommuniké 2018 Garpco B
2018-05-07 12:58:00 Kvartalsrapport Q1 2018 Garpco B
2018-04-04 13:39:10 Kallelse årsstämma 180509 Garpco B
2018-02-28 15:56:10 Bokslutskommuniké 2017 Garpco B
2017-11-15 14:21:19 Kvartalsrapport Q3 2017 Garpco B
2017-08-25 10:49:48 Kvartalsrapport Q2 2017 Garpco B
2017-05-03 10:51:28 Kommuniké från årsstämma Garpco B
2017-05-03 10:50:34 Kvartalsrapport Q1 2017 Garpco B
2017-04-10 10:58:46 Fullständiga beslutsunderlag inför årsstämman Garpco B
2017-02-28 12:30:59 Bokslutskommuniké 2016 Garpco B

Nyckeltal

Kontaktuppgifter

STÖRSTA AKTIEÄGARNA


NAMN KAPITAL % RÖSTER % DATUM
Tibia Konsult AB 40.4 34.1 2018-01-31
Idevia AB (Markus Strand) 15.3 24 2018-01-31
Salénterprise AB 7.3 14 2018-01-31
Investment AB Spiltan 9.1 12.2 2018-01-31
Rentability Sweden AB 3.7 4.9 2018-01-31