SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och GDPR

Logga in


Håll mig inloggad
Bli medlem!
Rederi AB Gotland, B
Senast betalt
1350 SEK
Nästa handelsperiod:
06 Feb - 11 Feb
Antal (Handelspost: 5)
Kurs

Information om Rederi AB Gotland, B

Rederi Gotlands affärsidé är att förränta kapital genom att främst investera i fartyg. Gotlandsbolagets strategi är att koncentrera investeringarna till nya generationer fartyg med hög tekniknivå. Verksamheten omfattar ägande och drift av färjor, ro-ro-, produkttankfartyg och hotellanläggningar. Färjorna, som går i trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet, drivs operativt genom dotterbolaget Destination Gotland AB. Tankrederiverksamheten ligger i dotterbolaget Gotland Tankers AB där tankfartygen förvaltas och drivs operativt. För förvaltning och drift av koncernens hotellfastigheter svarar GotlandsResor AB. Rederi Gotland har en miljöeffektiv färjeflotta och bedriver fortlöpande utvecklingsarbete för miljöförbättringar.

Kursutveckling

Nyheter
DATUM TITEL KÄLLA
2018-10-17 12:05:32 Delårsrapport 2018 Rederi AB Gotland, B
2018-07-09 09:57:33 Ny styrelseordförande i Rederi AB Gotland och Destination Gotland AB Rederi AB Gotland, B
2018-05-30 10:00:00 Årsstämmokommuniké 2018 Rederi AB Gotland, B
2018-04-30 08:52:36 Kallelse årsstämma 180530 Rederi AB Gotland, B
2018-03-23 13:47:36 Bokslutskommuniké 2017 Rederi AB Gotland, B
2017-10-20 15:22:26 Delårsrapport 2017 Rederi AB Gotland, B
2017-05-31 13:50:06 Årsstämmokommuniké 2017 Rederi AB Gotland, B
2017-05-02 13:53:12 Kallelse till årsstämma 2017 Rederi AB Gotland, B
2017-04-18 13:55:42 Bokslutskommuniké 2016 Rederi AB Gotland, B

Nyckeltal

Kontaktuppgifter

STÖRSTA AKTIEÄGARNA


NAMN KAPITAL % RÖSTER % DATUM
Trojaborg AB 60.9 76.2 2016-12-31
Svenska Stålbyggen Invest AB 9.5 5.4 2016-12-31
Tage Johansson och bolag 4.5 5.3 2016-12-31
Förvaltnings AB Grötlingboudd 3.1 0.7 2016-12-31
Köpmansgillet i Visby 1.1 0.7 2016-12-31