Slitevind
Senast betalt
35 kr
Handelsperiod
Ingen handel planerad
Antal aktier (Handelspost: 200)
Kurs

Kontaktuppgifter

Nyheter
Datum Titel Källa
2019-05-23 13:12:05 Bolagsbeskrivning notering Nasdaq First North Slitevind
2019-05-23 13:10:03 Slitevind AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North 190527 Slitevind
2019-05-08 09:30:24 Delårsrapport Q1 2019 Slitevind
2019-04-25 09:43:07 Årsredovisning 2018 Slitevind
2019-04-16 15:39:05 Kallelse årsstämma 190514 Slitevind
2019-04-10 13:12:09 Produktionsrapport Q1 2019 Slitevind
2019-04-09 09:38:10 Slitevind AB (publ) ansöker om notering på Nasdaq First North Slitevind
2019-02-28 09:06:24 Bokslutskommuniké 2018 Slitevind
2019-02-05 15:40:05 Nyemission i Slitevind övertecknad Slitevind
2019-01-29 10:11:21 Riktad nyemission om 15 MSEK Slitevind
2019-01-16 13:21:15 Produktionsrapport Q4 2018 Slitevind
2018-12-24 12:11:23 Slitevind investerar i nya vindkraftverk Slitevind
2018-12-21 14:12:32 Ökat ägande i Österudd och Näs Annex AB Slitevind
2018-12-20 11:22:05 Undersöker möjligheterna för listbyte Slitevind
2018-11-19 11:12:32 Delårsrapport jan-jun 2018 Slitevind
2018-11-02 10:54:12 Produktionsrapport Q3 2018 Slitevind
2018-10-08 13:24:31 Ny mindre investering vid Silkomhöjden, Ludvika Slitevind
2018-10-01 10:11:41 Förvärv av nybyggda vindkraftverk på Näsudden Slitevind
2018-08-24 13:40:03 Produktionsrapport Q2 2018 Slitevind
2018-05-24 10:42:23 Årsredovisning 2017 Slitevind
2018-05-09 13:58:49 Kallelse årsstämma 180608 Slitevind
2018-05-09 13:56:58 Produktionsrapport Q1 2018 Slitevind
2018-01-15 13:35:22 Nyemission fulltecknad Slitevind
2018-01-04 11:15:21 Produktionsrapport Q4 2017 Slitevind
2017-12-06 10:22:56 Memorandum företrädesemission dec 2017 Slitevind
2017-12-06 09:33:15 Förvärv 6 vindkraft Slitevind
2017-11-16 12:10:11 Beslut om företrädesemission Slitevind
2017-10-10 15:02:32 Produktionsrapport Q3 2017 Slitevind

Största aktieägarna

Namn Kapital Röster
Tamt AB 43.94% 43.94%
Ownpower Sweden AB 7.97% 7.97%
Investment AB Spiltan 6.36% 6.36%
Carl-Olov Lindahl inkl. bolag 4.64% 4.64%
Anders Gahne inkl. bolag 2.98% 2.98%

Senast ändrat 2018-06-30

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.