SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och GDPR

Logga in


Håll mig inloggad
Bli medlem!
Slitevind
Senast betalt
32 SEK
Nästa handelsperiod:
06 Feb - 11 Feb
Antal (Handelspost: 200)
Kurs

Information om Slitevind

Slitevind är en etablerad aktör inom förnyelsebar och miljövänlig vindkraftsproduktion. Koncernen äger driftsatta vindkraftverk till ett värde om cirka 500 Mkr. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och har sedan 2015 ökat den årliga produktionen från cirka 75 GWh till dagens dryga 200 GWh. Sedan 2011 har bolaget dessutom anpassat verksamheten till lägre prisnivåer på el- och elcertifikat vilket innebär ett gynnsamt läge vid en totalintäkt per kWh om drygt 30 öre. Målsättningen är att vara drivande i den konsolidering som just nu pågår i marknadssegmentet.

Kursutveckling

Nyheter
DATUM TITEL KÄLLA
2018-12-24 12:11:23 Slitevind investerar i nya vindkraftverk Slitevind
2018-12-21 14:12:32 Ökat ägande i Österudd och Näs Annex AB Slitevind
2018-12-20 11:22:05 Undersöker möjligheterna för listbyte Slitevind
2018-11-19 11:12:32 Delårsrapport jan-jun 2018 Slitevind
2018-11-02 10:54:12 Produktionsrapport Q3 2018 Slitevind
2018-10-08 13:24:31 Ny mindre investering vid Silkomhöjden, Ludvika Slitevind
2018-10-01 10:11:41 Förvärv av nybyggda vindkraftverk på Näsudden Slitevind
2018-08-24 13:40:03 Produktionsrapport Q2 2018 Slitevind
2018-05-24 10:42:23 Årsredovisning 2017 Slitevind
2018-05-09 13:58:49 Kallelse årsstämma 180608 Slitevind
2018-05-09 13:56:58 Produktionsrapport Q1 2018 Slitevind
2018-01-15 13:35:22 Nyemission fulltecknad Slitevind
2018-01-04 11:15:21 Produktionsrapport Q4 2017 Slitevind
2017-12-06 10:22:56 Memorandum företrädesemission dec 2017 Slitevind
2017-12-06 09:33:15 Förvärv 6 vindkraft Slitevind
2017-11-16 12:10:11 Beslut om företrädesemission Slitevind
2017-10-10 15:02:32 Produktionsrapport Q3 2017 Slitevind

Nyckeltal

Kontaktuppgifter

STÖRSTA AKTIEÄGARNA


NAMN KAPITAL % RÖSTER % DATUM
Tamt AB 43.94 43.94 2018-06-30
Ownpower Sweden AB 7.97 7.97 2018-06-30
Investment AB Spiltan 6.36 6.36 2018-06-30
Carl-Olov Lindahl inkl. bolag 4.64 4.64 2018-06-30
Anders Gahne inkl. bolag 2.98 2.98 2018-06-30