SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins Medlemsavtal och Dataskyddsförordningen GDPR

Logga in


Håll mig inloggad
Bli medlem!

Kontaktuppgifter

Nyheter
Datum Titel Källa
2019-04-29 10:22:31 Kallelse årsstämma 190528 SPPC
2019-04-29 09:13:45 Årsredovisning 2018 SPPC
2019-03-13 15:23:10 Bokslutskommuniké 2018 SPPC
2018-09-12 09:12:26 Delårsrapport 2018 SPPC
2018-05-31 10:03:13 Årsstämmokommuniké 2018 SPPC
2018-04-27 14:02:23 Kallelse årsstämma 180529 SPPC
2018-04-27 13:57:25 Årsredovisning och koncernredovisning 2017 SPPC
2018-03-14 13:27:22 Bokslutskommuniké 2017 SPPC
2017-09-21 15:59:13 Delårsrapport Jan - Juni 2017 SPPC
2017-06-05 15:59:42 Kommuniké från årsstämma 2017 SPPC
2017-04-28 16:00:32 Kallelse till årsstämma 2017 SPPC
2017-04-26 16:01:06 Årsredovisning 2016 SPPC
2017-03-10 16:01:48 Bokslutskommuniké 2016 SPPC

Största aktieägarna

Namn Kapital Röster
Proventus Aktiebolag 55.53% 55.53%
Skandinaviska Enskilda Banken S.A Lux 10.27% 10.27%
Aprecia Foucault AB 6.8% 6.8%
Banque Öhman S.A Lux 2.26% 2.26%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 2.14% 2.14%

Senast ändrat 2016-12-30

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.