SPPC
Senast betalt
16 kr
Nästa Handelsperiod:
14 Aug - 19 Aug
Antal aktier (Handelspost: 300)
Kurs

Kontaktuppgifter

Nyheter
Datum Titel Källa
2019-05-29 15:50:04 Årsstämmokommuniké 2019 SPPC
2019-04-29 10:22:31 Kallelse årsstämma 190528 SPPC
2019-04-29 09:13:45 Årsredovisning 2018 SPPC
2019-03-13 15:23:10 Bokslutskommuniké 2018 SPPC
2018-09-12 09:12:26 Delårsrapport 2018 SPPC
2018-05-31 10:03:13 Årsstämmokommuniké 2018 SPPC
2018-04-27 14:02:23 Kallelse årsstämma 180529 SPPC
2018-04-27 13:57:25 Årsredovisning och koncernredovisning 2017 SPPC
2018-03-14 13:27:22 Bokslutskommuniké 2017 SPPC
2017-09-21 15:59:13 Delårsrapport Jan - Juni 2017 SPPC
2017-06-05 15:59:42 Kommuniké från årsstämma 2017 SPPC
2017-04-28 16:00:32 Kallelse till årsstämma 2017 SPPC
2017-04-26 16:01:06 Årsredovisning 2016 SPPC
2017-03-10 16:01:48 Bokslutskommuniké 2016 SPPC

Största aktieägarna

Namn Kapital Röster
Proventus Aktiebolag 55.53% 55.53%
Skandinaviska Enskilda Banken S.A Lux 10.27% 10.27%
Aprecia Foucault AB 6.8% 6.8%
Banque Öhman S.A Lux 2.26% 2.26%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 2.14% 2.14%

Senast ändrat 2016-12-30

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.