SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och GDPR

Logga in


Håll mig inloggad
Bli medlem!
SPPC
Senast betalt
26 SEK
Nästa handelsperiod:
06 Feb - 11 Feb
Antal (Handelspost: 300)
Kurs

Information om SPPC

St Petersburg Property Company, SPPC, äger tre centralt belägna fastigheter och mark i Sankt Petersburg, Ryssland. Fastigheterna är uthyrda för kontorsändamål med total uthyrningsbar yta på över 13 000 m2. SPPC äger även ett ännu obebyggt markområde på 33 hektar i sydvästra Sankt Petersburg, med bra väg- och järnvägskommunikation. Bolagets målsättning är att äga och förvalta fastigheterna för att skapa bästa möjliga avkastning för aktieägarna, samtidigt som hyresgästerna erbjuds god service i moderna och ändamålsenliga lokaler.

Kursutveckling

Nyheter
DATUM TITEL KÄLLA
2018-09-12 09:12:26 Delårsrapport 2018 SPPC
2018-05-31 10:03:13 Årsstämmokommuniké 2018 SPPC
2018-04-27 14:02:23 Kallelse årsstämma 180529 SPPC
2018-04-27 13:57:25 Årsredovisning och koncernredovisning 2017 SPPC
2018-03-14 13:27:22 Bokslutskommuniké 2017 SPPC
2017-09-21 15:59:13 Delårsrapport Jan - Juni 2017 SPPC
2017-06-05 15:59:42 Kommuniké från årsstämma 2017 SPPC
2017-04-28 16:00:32 Kallelse till årsstämma 2017 SPPC
2017-04-26 16:01:06 Årsredovisning 2016 SPPC
2017-03-10 16:01:48 Bokslutskommuniké 2016 SPPC

Nyckeltal

Kontaktuppgifter

STÖRSTA AKTIEÄGARNA


NAMN KAPITAL % RÖSTER % DATUM
Proventus Aktiebolag 55.53 55.53 2016-12-30
Skandinaviska Enskilda Banken S.A Lux 10.27 10.27 2016-12-30
Aprecia Foucault AB 6.8 6.8 2016-12-30
Banque Öhman S.A Lux 2.26 2.26 2016-12-30
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 2.14 2.14 2016-12-30