SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins Medlemsavtal och Dataskyddsförordningen GDPR

Logga in


Håll mig inloggad
Bli medlem!

Välkommen till Sveriges största handelsplats för crowdfunding och handel i onoterade aktier!

Läs mer... Dölj

Som medlem i Pepins får du tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin – tillväxtbolag som ännu inte har nått börsen. Den grupp av bolag som historiskt sett har gett den bästaavkastning över tid*. Genom att investera från 500 kr i någon av våra crowdfundadeemissioner kan du bli delägare i bolag du gillar kan du påverka vilka företag som fårväxtkraft. Det ärnämligen just i den här fasen många bolag behöver kapital för att kunna fortsätta växa. På så sätt är du med och stöttar de entreprenörer och affärsidéer som kan bli morgondagensstorföretag. Tillsammans bidrar vi till innovation, tillväxt och fler jobb.

Nu demokratiserar vi ägandet!

Onoterade tillväxtbolag står för den största potentiella ekonomiska utvecklingen i Sverige. Ändå har den investeringsmöjligheten bara varit tillgänglig för en mycket liten grupp investerare. Fram tills nu. Genom Pepins modellen har nu alla chansen att bli delägare i företag de gillar och tror på. Och att se verksamheter växa och vara med och påverka. Sedan Pepins lanserades i mars 2016 har våra drygt 45 000 medlemmar tillsammans bidragit med över 820 miljoner kronor i tillväxtkapital. Det kallar vi Delägarkraft!

Bli delägare genom aktibaserad crowdfunding eller på vår handelsplats

Hos Pepins kan du bli delägare på två sätt. Antingen kan du köpa aktier under någon av våra crowdfundade emissionskampanjer. Då tar bolagen in nya delägare genom att ägarna säljer en del av sina aktier. Eller så kan du bli delägare genom att köpa aktier på vår handelsplats. Emissionskampanjerna är begränsad till ett visst antal aktier som säljs till ett fast pris. När dessa är slutsålda så är emissionen fulltecknad. Det spelar ingen roll om du vill köpa aktier för 500 kronor eller 500 000 kronor, det är först till kvarn som gäller. På handelsplatsen kan du sedan regelbundet köpa (eller sälja) aktier mellan en gång i kvartalet till en gång i månaden. Aktierna klassas som onoterade, eftersom vi inte har daglig handel och lyder under ett annat regelverk än det som styr börsen. Aktiepriset styrs av utbud och efterfrågan och fastställs efter att säljare och köpare har lagt sina respektive bud, något som sker helt digitalt. Det första handelstillfället brukar inträffa ungefär ett år efter en emission. Det är lika lätt att köpa aktier hos oss som det är att handla det mesta annat på nätet, det går t ex bra att betala med Swish. Pepins var först i världen med att ha handel i crowdfundade aktier.

Högre risk innebär samtidigt högre avkastningspotential

Det är i början av ett företags resa som de riktigt stora värdena skapas, samtidigt är det förenat med hög risk att investera i den här typen av tidiga bolag. För även om alla bolag som läggs upp på Pepins har genomgått en gedigen urvarlsprocess, så finns inga garantier för att alla kommer att lyckas på sin tillväxtresa. Därför brukar vi rekommendera att man sprider sin risk genom att bygga en portfölj och bli delägare i minst 10, gärna 20 bolag**. Man bör även vara långsiktig och ha minst fem år som investeringshorisont.

Bara för medlemmar

För att få investera i våra emissionskampanjer behöver du vara medlem i Pepins. Det är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting. Som medlem får du ta del av förhandsinformation om våra kommande bolag och kampanjer. På Pepins dyker det ständigt upp nya bolag och investeringsmöjligheter. Men eftersom det har hänt att emissioner har fulltecknats på mindre än en timme, så det kan vara en god idé att bli medlem redan idag om du vill vara säker på att inte missa något spännande tillfälle.

Under Finansinspektionens tillsyn

Pepins står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd som värdepappersbolag. Det är vi som crowdfundingbolag ensamma om i Sverige.

*Pepins-modellen med en kombination av crowdfunding och aktiehandel är ny och unik. Det finns studier på affärsängelinvesteringar, som visar att investeringar i företag i tidiga skeden genererat över 20 % i genomsnittlig årlig avkastning. Även entreprenörsdrivna bolag har historiskt sett genererat den bästa avkastningen över tid. Numera går företag dessutom allt senare till börsen, vilket innebär att en stor del av tillväxten och därmed även värdeutvecklingen sker innan bolagen blir noterade.

**I en undersökning gjord av Nordic Business Angel Network (*NordicBan) bör en affärsängel som investerar i tillväxtföretag bli delägare i minst 5-10 bolag med maximalt 10-20 % av sitt investeringskapital. Den tid, kunskap och kapital som krävs för att förhandla fram professionella villkor har gjort att det tidigare endast har varit förnuftigt att investera stora belopp. För att genomföra 10 investeringar à 500 000 behövs 5 miljoner kr, det vill säga 50 miljoner kr om det ska motsvara 10 % av investerat kapital. I Sverige har 38 772 personer tillgångar på över 5 miljoner USD (Credit Suisse 2014), vilket motsvarar 0,39 % av Sveriges befolkning.

Källor
BLI MEDLEM

Bli medlem i Pepins, det är gratis och tar högst någon minut!

Sveriges största handelsplats för crowdfunding och handel i onoterade aktier!

Läs mer... Dölj

Som medlem i Pepins får du tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin – tillväxtbolag som ännu inte har nått börsen. Den grupp av bolag som historiskt sett har gett den bästaavkastning över tid*. Genom att investera från 500 kr i någon av våra crowdfundadeemissioner kan du bli delägare i bolag du gillar kan du påverka vilka företag som fårväxtkraft. Det ärnämligen just i den här fasen många bolag behöver kapital för att kunna fortsätta växa. På så sätt är du med och stöttar de entreprenörer och affärsidéer som kan bli morgondagensstorföretag. Tillsammans bidrar vi till innovation, tillväxt och fler jobb.

Nu demokratiserar vi ägandet!

Onoterade tillväxtbolag står för den största potentiella ekonomiska utvecklingen i Sverige. Ändå har den investeringsmöjligheten bara varit tillgänglig för en mycket liten grupp investerare. Fram tills nu. Genom Pepins modellen har nu alla chansen att bli delägare i företag de gillar och tror på. Och att se verksamheter växa och vara med och påverka. Sedan Pepins lanserades i mars 2016 har våra drygt 45 000 medlemmar tillsammans bidragit med över 820 miljoner kronor i tillväxtkapital. Det kallar vi Delägarkraft!

Bli delägare genom aktibaserad crowdfunding eller på vår handelsplats

Hos Pepins kan du bli delägare på två sätt. Antingen kan du köpa aktier under någon av våra crowdfundade emissionskampanjer. Då tar bolagen in nya delägare genom att ägarna säljer en del av sina aktier. Eller så kan du bli delägare genom att köpa aktier på vår handelsplats. Emissionskampanjerna är begränsad till ett visst antal aktier som säljs till ett fast pris. När dessa är slutsålda så är emissionen fulltecknad. Det spelar ingen roll om du vill köpa aktier för 500 kronor eller 500 000 kronor, det är först till kvarn som gäller. På handelsplatsen kan du sedan regelbundet köpa (eller sälja) aktier mellan en gång i kvartalet till en gång i månaden. Aktierna klassas som onoterade, eftersom vi inte har daglig handel och lyder under ett annat regelverk än det som styr börsen. Aktiepriset styrs av utbud och efterfrågan och fastställs efter att säljare och köpare har lagt sina respektive bud, något som sker helt digitalt. Det första handelstillfället brukar inträffa ungefär ett år efter en emission. Det är lika lätt att köpa aktier hos oss som det är att handla det mesta annat på nätet, det går t ex bra att betala med Swish. Pepins var först i världen med att ha handel i crowdfundade aktier.

Högre risk innebär samtidigt högre avkastningspotential

Det är i början av ett företags resa som de riktigt stora värdena skapas, samtidigt är det förenat med hög risk att investera i den här typen av tidiga bolag. För även om alla bolag som läggs upp på Pepins har genomgått en gedigen urvarlsprocess, så finns inga garantier för att alla kommer att lyckas på sin tillväxtresa. Därför brukar vi rekommendera att man sprider sin risk genom att bygga en portfölj och bli delägare i minst 10, gärna 20 bolag**. Man bör även vara långsiktig och ha minst fem år som investeringshorisont.

Bara för medlemmar

För att få investera i våra emissionskampanjer behöver du vara medlem i Pepins. Det är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till någonting. Som medlem får du ta del av förhandsinformation om våra kommande bolag och kampanjer. På Pepins dyker det ständigt upp nya bolag och investeringsmöjligheter. Men eftersom det har hänt att emissioner har fulltecknats på mindre än en timme, så det kan vara en god idé att bli medlem redan idag om du vill vara säker på att inte missa något spännande tillfälle.

Under Finansinspektionens tillsyn

Pepins står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd som värdepappersbolag. Det är vi som crowdfundingbolag ensamma om i Sverige.

*Pepins-modellen med en kombination av crowdfunding och aktiehandel är ny och unik. Det finns studier på affärsängelinvesteringar, som visar att investeringar i företag i tidiga skeden genererat över 20 % i genomsnittlig årlig avkastning. Även entreprenörsdrivna bolag har historiskt sett genererat den bästa avkastningen över tid. Numera går företag dessutom allt senare till börsen, vilket innebär att en stor del av tillväxten och därmed även värdeutvecklingen sker innan bolagen blir noterade.

**I en undersökning gjord av Nordic Business Angel Network (*NordicBan) bör en affärsängel som investerar i tillväxtföretag bli delägare i minst 5-10 bolag med maximalt 10-20 % av sitt investeringskapital. Den tid, kunskap och kapital som krävs för att förhandla fram professionella villkor har gjort att det tidigare endast har varit förnuftigt att investera stora belopp. För att genomföra 10 investeringar à 500 000 behövs 5 miljoner kr, det vill säga 50 miljoner kr om det ska motsvara 10 % av investerat kapital. I Sverige har 38 772 personer tillgångar på över 5 miljoner USD (Credit Suisse 2014), vilket motsvarar 0,39 % av Sveriges befolkning.

Källor

Bli medlem i Pepins, det är gratis och tar högst någon minut!

BLI MEDLEM

Som medlem i Pepins får du uppdaterad information om våra pågående och kommande emissioner

DELÄGARE
30 328
INVESTERAT KAPITAL
930 Mkr
FINANSIERADE BOLAG
32
DELÄGARE
30 328
INVESTERAT KAPITAL
930 Mkr
FINANSIERADE BOLAG
32

Som medlem i Pepins får du uppdaterad information om våra pågående och kommande emissioner

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.