Dynamic Code


Healthtech company combining DNA tests with analysis and diagnosis

Easy-to-test yourself at home with over 99.5% accuracy and quicker response than traditional care. E-recipe, referrals & video meeting with doctors - directly online.

Shareholders:
Goal achieved:
33,1 Mkr
Next trading event:
September 2019

Summary of the issue in Dynamic Code


Dynamic Code utvecklar och säljer DNA-test som är enkla att ta hemma med över 99,5 % säkerhet och med svar som är snabbare än vårdens. Bolaget erbjuder en vårdkedja från symptom till diagnos och rätt vård på bara några dagar där e-recept, remisser och videomöte med läkare sker direkt online. Testerna skickas med vanlig post och täcker idag områden inom kvinnohälsa, könssjukdomar och mage- och livsstil.

DNA-tekniken ger säkra och snabba svar. Den integrerade specialistkompetensen i testsvaren ökar samtidigt säkerheten och ger bättre resultat av analysen. Dessutom säkrar lösningen anonymitet och är GDPR-kompatibelt genom hela vårdkedjan, vilket är unikt jämfört med t ex sjukhuslaboratorier. Patienten får snabbare hjälp, privata såväl som offentliga vårdgivare kan erbjuda en säkrare och bättre vård till ett väsentligt lägre pris samtidigt som smittspridningen minskar och vi får ett friskare samhälle.

I maj 2017 genomförde Dynamic Code en uppmärksammad emission via Pepins som fulltecknades på rekordsnabba 39 minuter. I november 2018 hände det igen. På bara ett dygn avslutades deras andra runda och bolaget tog in 33 miljoner kr och fick över 450 nya delägare. Dynamic Code är unikt positionerade för tillväxt inom den snabbväxande marknaden för e-hälsa och är nu rustade att växla upp expansionstakten tillsammans med alla nya delägare.

" Det är otroligt roligt att det gick så snabbt – igen. Det finns ett stort intresse för hälsa och möjligheterna att skapa bättre sjukvård åt alla. Under 2019 kommer vi nu kunna hjälpa primärvården med 97 % av dagens diagnos-behov vid infektionssjukdomar. Testerna klara men skall genomgå validering. Vi välkomnar alla nya delägare och ser fram emot resan tillsammans med dem"

– Anne Kihlgren, Dynamic Codes vd och grundare

Stocks in Dynamic Code can be traded at Pepins Market
Take note of all the updated financial information and other news about
Dynamic Code at Stakeholders´ Club
Do you have a company that goes well and wants to gear up? Read more about how to apply for capital.
Becoming a member is free of charge and only takes a minute.
Read our common questions or contact us here if you want to know more.