Genomförda nyemissioner via Pepins

Här ser du merparten av de emissioner som tidigare genomförts via Pepins, primärt tillväxtkapital åt snabbväxande bolag. Vi har varit rådgivare till över 35 bolag i nyemissioner om sammanlagt över 1 miljard kronor via vår plattform för effektiv digital kapitalanskaffning. Vi gör både större och mindre transaktioner men typiskt sett är emissionerna 10 - 50 miljoner kronor.

Pepins nätverk spänner över alla kategorier investerare, och genom vår modell investerar såväl institutioner och riskkapitalbolag som affärsänglar och privatpersoner sida vid sida, oavsett storlek på investerat belopp. Förutom nytt kapital har våra kunder på detta sätt breddat sin ägarbas och upplevt affärsnyttan genom kraften i många delägare.

Vid sidan av Pepins crowdfundingerbjudande har vi också genomfört flertalet riktade nyemissioner (s.k. private placements) för bolag som velat hitta ett mindre antal större investerare, ofta i kombination med kompetensförstärkning. Exempel på sådana transaktioner är Garden Glory, Hemnet och GAIA BioMaterials.

2021


2020


2019


2018


2017


2016


Vill du också få tillgång till den snabbast växande delen av ekonomin?

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.

Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.