Om Oss


Pepins gör det möjligt för alla att investera i den snabbast växande delen av ekonomin – spännande tillväxtföretag. Här får du chansen att upptäcka och bli delägare i bolag du tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad.

Delägarkraft – join the power of many

Idéer och företag som tillåts hämta näring och kraft från fler, växer mer. Därför viger vi all vår tid åt att skapa bättre förutsättningar för engagerade människor och goda idéer att mötas, växa och skapa värde.

För vi tror på en värld där människor, kapital och idéer kan röra sig lite friare. På en värld där ekonomin är lite öppnare och mer inkluderande. Vi tror på kraften av många och på företagsamhet där fler ges inflytande.

Under Finansinspektionens tillsyn

Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn. Det är vi ensamma om inom svensk crowdfunding.

Vad gör Pepins rent konkret?

Vi erbjuder crowdfunding, aktiehandel och community under ett tak. Vi hjälper bolag att hitta finansiering. Vi låter fler dela på risk och belöning. Vi strävar efter att ge så många bra affärsidéer som möjligt en chans att växa.

Team Pepins


Anders Sjunnesson

Founder

[email protected]

Julia Reuszner

CEO

[email protected]

Rasmus Widell

Investment Manager

[email protected]

Therese Söderström

Trading Support

[email protected]

Carl Klingstedt

Investor Relations

[email protected]

Carl Johan Högbom

Head of Quality & Control

[email protected]

Daniel Tano

Investment Manager

[email protected]

Elin Ogéus

Head of Marketing Operations

(parental leave)

[email protected]

Sophie Kennerfalk

CFO

[email protected]

Mitte Blomqvist

Brand Manager

[email protected]

Karin Ekström

Head of Customer Support

[email protected]

Linn Anstérus

Head of Equity Crowdfunding & Corporate Finance

[email protected]

Philip Scholtzé

Head of Pepins Market

[email protected]

Mikael Hörnaeus

UX Designer

[email protected]

Latif Andersson

Investment Manager & Business Development

[email protected]

Dennis Bader

Investor Relations

[email protected]

Anders Nilsson

Investor Relations

[email protected]

Martin Moe

Software Developer

[email protected]

Patrick Virtanen

Software Developer

[email protected]

Robert Ingemarsson

Head of Marketing Operations

(interim)

[email protected]

Styrelsen i Pepins Group


PETER NORMAN, STYRELSEORDFÖRANDE

Född 1958. Sveriges finansmarknadsminister 2010 – 2014 och verksam inom finansbranschen sedan 1992. Tidigare VD för Sjunde AP-fonden och Alfred Berg Asset Management. Har även varit direktör och vice chef på Sveriges Riksbank.

Utbildning:

Examen i nationalekonomi

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Ambrosia Asset Management, Svenska Taxiförbundet, Oscar Properties Holding AB och Investment Consulting Group, Coin. Styrelseledamot i Stockholm Resilience Center och Kungliga musikhögskolan.

ANDERS SJUNNESSON, GRUNDARE

Född 1964. 30 års erfarenhet som serieentreprenör, corporate financechef, investerare och affärsängel vilket nu samlats i Pepins. Tidigare Gota Bank, Aragon Securities, Orc Software, Matteus Fondkommission, Sjunnesson & Krook, Pennybridge SA, Ciphion, Raxor Capital och Tbricks.

Utbildning:

Studier vid IHM

Andra uppdrag:

Styrelseordförande i Swedish Safe-Box AB, Tbricks Holding AB och Föreningen TjejCompaniet. Styrelseledamot i Pepins Nordic AB, Green Flower Street AB, Raxor Capital AB, Jamico AB och Sjunnesson Grid AB.

LARS KLINGSTEDT

Serieentreprenör som startat, utvecklat och börsnoterat två IT-företag. Driver numera konferenscentret Villa Sandudden. Sedan år 2000 professionell investerare med fokus på tillväxtföretag i IT-sektorn. Lars har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola. Han är även ledamot i styrelsen för Investment AB Spiltan, Roxen och Navetti.

ULF WISSÉN

Entreprenör och investerare med bred erfarenhet från finanssektorn. Förflutet som Managing Director på Salomon Brothers, medgrundare till Endeavor Capital LLP, då en av Europas större hedgefonder samt Senior Economist på Sveriges Riksbank. Har även skrivit boken 'Finanskrisen förklarad' tillsammans med sin bror, Pehr Wissén. Ulf har studerat på Stockholms Universitet med fokus på nationalekonomi. Är styrelseordförande i Shortcut Labs AB.

STEFAN ÖSTRÖM

Har över 25 års erfarenhet inom reklam- och varumärkesbranschen. Grundare och VD för kultförklarade reklambyrån Paradiset. Bland uppdragen märks bland andra OLW, Norrlands Guld, Mariestads, Diesel och GE Money Bank. Bidrar till styrelsearbetet med sin erfarenhet av varumärkespositionering och varumärkesdramaturgi. Stefan har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola och är diplomerad från IHR, Institutet för Högre Reklam- och kommunikationsutbildning vid Stockholms Universitet. Han är VD för Planet of the Silver Ape AB och Styrelseledamot i Spiltan Fonder AB.

Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument


I enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 3 kapitlet. Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument ska Pepins redovisa följande information. Information kring varje enskild investering redovisas på respektive företagskort på hemsidan:

Pepins Adress är:

Pepins Group AB

Organisationsnummer: 556634-8222

LEI Kod: 549300KJD6WXP2OOPT58

Värmdövägen 84, 131 54 Nacka, Sweden

Email: [email protected]

Pepins Group AB innehar följande tillstånd av Finansinspektionen:

Tillstånd erhållet

2007-11-01:

Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet

2009-06-17:

Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp

2007-11-01:

Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

2009-06-17:

Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

2009-06-17:

Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

Risker

Det är förknippat med risker att investera i onoterade tillväxtbolag. Många bolag som befinner sig i tidiga skeden kommer att misslyckas och därmed är risken att alla investeringar i sådana bolag förloras. Ingen bör investera mer i sådana bolag än att man kan hantera sådana förluster. Dessa investeringar är ofta illikvida vilket innebär att det kan ta många år innan man kan sälja eller på annat sätt avyttra sin investering.

Ångerrätt

I enlighet med 2 paragrafen 3 kapitlet i lagen gäller ångerrätten inte investeringar i finansiella instrument. Detta innebär att ingen ångerrätt finns för de investeringar som görs på Pepins.

Lag

Både vad avser lag om marknadsföring och avtalsvillkor så gäller svensk lag.


VÅRA RIKTLINJER OCH POLICIES ÄR NEDLADDNINGSBARA SOM PDF
Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.