Om Oss


Pepins gör det möjligt för alla att investera i den snabbast växande delen av ekonomin – spännande tillväxtföretag. Här får du chansen att upptäcka och bli delägare i bolag du tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad.

Delägarkraft – join the power of many

Idéer och företag som tillåts hämta näring och kraft från fler, växer mer. Därför viger vi all vår tid åt att skapa bättre förutsättningar för engagerade människor och goda idéer att mötas, växa och skapa värde.

För vi tror på en värld där människor, kapital och idéer kan röra sig lite friare. På en värld där ekonomin är lite öppnare och mer inkluderande. Vi tror på kraften av många och på företagsamhet där fler ges inflytande.

Vad gör Pepins rent konkret?

Vi erbjuder kapitalanskaffning, aktiehandel och community under ett tak. Vi hjälper bolag att hitta finansiering. Vi låter fler dela på risk och belöning. Vi strävar efter att ge företagare med goda idéer möjligheten att låta deras verksamheter blomstra.

Under Finansinspektionens tillsyn

Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn.

Team Pepins


Anders Sjunnesson

Founder

[email protected]

Philip Scholtzé

Acting CEO and Head of Pepins Market

[email protected]

Rasmus Widell

Investment Manager

[email protected]

Therese Söderström

Trading Support

[email protected]

Carl Johan Högbom

Head of Quality & Control

[email protected]

Daniel Tano

Investment Manager

[email protected]

Elin Ogéus

Head of Marketing Operations

(parental leave)

[email protected]

Sophie Kennerfalk

CFO

[email protected]

Karin Ekström

Head of Customer Support

[email protected]

Linn Anstérus

Head of Equity Crowdfunding & Corporate Finance

[email protected]

Mikael Hörnaeus

UX Designer

[email protected]

Latif Andersson

Investment Manager & Business Development

[email protected]

Anders Nilsson

Investor Relations

[email protected]

Martin Moe

Software Developer

[email protected]

Patrick Virtanen

Software Developer

[email protected]

Robert Ingemarsson

Head of Product and Marketing

[email protected]

Simon Adolfsson

Legal Counsel

[email protected]

Styrelsen i Pepins Group


GÖRAN PALLMAR, STYRELSEORDFÖRANDE

Investment Manager på Investment AB Spiltan med mångårig erfarenhet av att investera i och vidareutveckla onoterade teknologidrivna tillväxtbolag. Som vd för Provider Investment har han flera framgångsrika investeringar bakom sig, såsom i IT-säkerthetsbolaget Yubico och i DSP-plattformen BidTheatre. Styrelseordförande för content moderation-bolaget Besedo och Boulebar (Pied Tanca Group AB) samt ledamot för Flattered AB.

ANDERS SJUNNESSON, GRUNDARE

Född 1964. 30 års erfarenhet som serieentreprenör, corporate financechef, investerare och affärsängel vilket nu samlats i Pepins. Tidigare Gota Bank, Aragon Securities, Orc Software, Matteus Fondkommission, Sjunnesson & Krook, Pennybridge SA, Ciphion, Raxor Capital och Tbricks.

Utbildning:

Studier vid IHM

Andra uppdrag:

Styrelseledamot i Pepins Nordic AB, Pepicon AB, Green Flower Street AB, Raxor Capital AB, Jamico AB och Sjunnesson Grid AB.

ULF WISSÉN

Entreprenör och investerare med bred erfarenhet från finanssektorn. Förflutet som Managing Director på Salomon Brothers, medgrundare till Endeavor Capital LLP, då en av Europas större hedgefonder samt Senior Economist på Sveriges Riksbank. Har även skrivit boken 'Finanskrisen förklarad' tillsammans med sin bror, Pehr Wissén. Ulf har studerat på Stockholms Universitet med fokus på nationalekonomi. Är styrelseordförande i Shortcut Labs AB.

STEFAN ÖSTRÖM

Har över 25 års erfarenhet inom reklam- och varumärkesbranschen. Grundare och VD för kultförklarade reklambyrån Paradiset. Bland uppdragen märks bland andra OLW, Norrlands Guld, Mariestads, Diesel och GE Money Bank. Bidrar till styrelsearbetet med sin erfarenhet av varumärkespositionering och varumärkesdramaturgi. Stefan har en civilingenjörsexamen från Linköpings Tekniska Högskola och är diplomerad från IHR, Institutet för Högre Reklam- och kommunikationsutbildning vid Stockholms Universitet. Han är VD för Planet of the Silver Ape AB och Styrelseledamot i Spiltan Fonder AB.

ANDRAS VAJLOK

Andras är en oberoende investerare och rådgivare till nordiska bolag inom spel och annan digital verksamhet. I början av 2020 var Andras med och bildade Aldeon Invest, ett investmentbolag inriktat på onoterade bolag inom tech och dataspel. Han var tidigare CFO på Paradox Interactive med ansvar för Finance, Legal och Investor Relations samt ansvarig för Paradox Interactives börsnotering 2016, som genomfördes i samarbete med Pepins. Andras har även internationell erfarenhet som projektansvarig inom IT och affärsutvecklare samt drygt 4 år på NASDAQ. Andras är även styrelseledamot i First North-listade Unibap och MAG interactive samt onoterade Card of Joy, Neon Giant och Like a Boss Games.

HANNA RAFTELL

VD på Fimento, ett molnbaserat fintech-bolag. Före detta Chief Client Officer och Head of Digital Wealth på Opti, en investeringsrobotrådgivare. Har lång internationell erfarenhet efter över 20 år inom finanssektorn i Europa och Asien innan Hanna nyligen flyttade hem till Sverige. Fokuserar idag på hur bank- och finanssektorn kan reformeras med hjälp av modern teknik och digitalisering. Styrelseledamot i Hong Kongs Handelskammare i Stockholm samt Fimento. Hanna har ett starkt entreprenöriellt tankesätt och en ledarskapsstil som kommer från ett genuint intresse för människor och deras potential.

Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument


I enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 3 kapitlet. Avtal om finansiella tjänster och finansiella instrument ska Pepins redovisa följande information. Information kring varje enskild investering redovisas på respektive företagskort på hemsidan:

Pepins Adress är:

Pepins Group AB

Organisationsnummer: 556634-8222

LEI Kod: 549300KJD6WXP2OOPT58

Värmdövägen 84, 131 54 Nacka, Sweden

Email: [email protected]

Pepins Group AB innehar följande tillstånd av Finansinspektionen:

Tillstånd erhållet

2007-11-01:

Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet

2009-06-17:

Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp

2007-11-01:

Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

2009-06-17:

Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag

2009-06-17:

Placering av finansiella instrument utan fast åtagande

Risker

Det är förknippat med risker att investera i onoterade tillväxtbolag. Många bolag som befinner sig i tidiga skeden kommer att misslyckas och därmed är risken att alla investeringar i sådana bolag förloras. Ingen bör investera mer i sådana bolag än att man kan hantera sådana förluster. Dessa investeringar är ofta illikvida vilket innebär att det kan ta många år innan man kan sälja eller på annat sätt avyttra sin investering.

Ångerrätt

I enlighet med 2 paragrafen 3 kapitlet i lagen gäller ångerrätten inte investeringar i finansiella instrument. Detta innebär att ingen ångerrätt finns för de investeringar som görs på Pepins.

Lag

Både vad avser lag om marknadsföring och avtalsvillkor så gäller svensk lag.


VÅRA RIKTLINJER OCH POLICIES ÄR NEDLADDNINGSBARA SOM PDF
Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.

Pepins står under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd som värdepappersbolag