Dynamic Code


Bolaget accelererar nu sin expansion i Sverige och internationellt

47,6 Mkr redan tecknat i emissionen via samarbete med extern corporate finance-aktör. Befintliga och nya ägare erbjuds teckna Holdingbolagets pro rata-andel

Antal delägare:
Uppnått mål:
12,4 Mkr
Planerad handel:
December 2020

Summering av emissionen i Dynamic Code


Aktier i Dynamic Code kan du handla på Pepins Market
Ta del av all uppdaterad finansiell information och andra nyheter om
Dynamic Code på Stakeholders´ Club
Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Läs mer om hur du söker kapital.
Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.

Pepins står under Finansinspektionens tillsyn med tillstånd som värdepappersbolag