SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och PUL

SÖK TILLVÄXTKAPITAL OCH DELÄGARKRAFT


Har du ett företag som går bra och vill växla upp? Hos oss får du mer än bara finansiering. Via vår plattform får du pengar, kunder och community – i ett svep. Sedan starten har våra medlemmar tillsammans investerat mer än en halv miljard i de tillväxt­bolag som Pepins valt ut.

Delägar­kraft – raket­bränsle för tillväxt

Kärnan i det vi gör är delägar­kraft. Denna kraft fungerar som raket­bränsle för tillväxt när den används på bästa sätt. Genom vår community når du tio­tusentals medlemmar och engagerade ambassadörer. Många del­ägare kan ge ditt bolag snabbare och högre tillväxt – och ett enkelt sätt att sprida ditt budskap och marknads­föra ditt företag. För idéer och företag som får näring och kraft från fler, växer mer.

Skräddar­sydda lösningar

Pepins Group står under Finans­inspektionens tillsyn. Det är vi ensamma om inom svensk crowd­funding. Via vår plattform kan du göra emissioner, genomföra en ägar­spridning via listning för handel eller både och. Vi är innovativa och kan också skräddar­sy lösningar vid behov. Vår samlade kunskap om finansiering och entre­prenörskap i kombination med en flexibel IT-plattform gör det möjligt att skapa innovativa lösningar. Vare sig det är en banbrytande börs­notering som för Paradox Interactive eller spridning av aktier till en sluten krets som för Hemnet. Eller kanske något helt annat som passar just dig och ditt bolags unika förutsättningar?

Varför ska du vända dig till Pepins?


Vår placing power

Vi har både tio­tusentals intresserade medlemmar och utvalda strategiska investerare som är viktiga för din affär.

Vi är långsiktiga

Vi är en engagerad, lång­siktig partner och vårt gemensamma mål är att ditt bolag ska gå bra.

Vårt nätverk

Vi har ett stort nätverk och kan hjälpa dig att hitta strategiska del­ägare med bransch­kompetens. Liksom styrelse­ledamöter med rätt profil som kan bidra med värdefull kunskap och erfarenheter.

Strategisk ägar­struktur

Dina nya delägare från Pepins investerar i ett så kallat holding­bolag, ett ägar­bolag som i sin tur äger aktier i ditt bolag. Dina nya delägare företräds via Pepins. På så vis får du endast en ny ägare, med kraften från tusen.

Pepins Market

Vår marknads­plats ger dig och dina delägare möjlighet att köpa och sälja aktierna. På sikt kan du få fler del­ägare, även efter emissionens slut.

Pre-Investment


Stöd under emissions­arbetet

Vi hjälper dig att ta fram allt investerings­underlag och vi kvalitets­säkrar materialet. Vi projektleder hela emissions­arbetet. Vi informerar om emissionen och ditt bolag i våra media: sociala medier, via våra nyhetsbrev och på vår sajt. Vi ordnar skräddar­sydda investerar­träffar. Kanske behöver din styrelse stärkas upp? Via vårt nätverk kan vi hjälpa dig att få styrelse­ledamöter som kan bidra med erfarenheter och värdefull kunskap. Vi finns där för dig under hela processen och vi hjälper dig att ta dig i mål.

Företags­värdering

Vi deltar i värderings­­diskussionen kring ditt bolag. Du måste kunna motivera och visa rimligheten i värderingen av ditt bolag.

En ägare med kraften av tusen

Vi skapar en genom­tänkt ägar­struktur med ägarbolag (så kallade holding­bolag) och avtal med nya och gamla ägare. I praktiken får du därför endast en ny ägare i ditt företag. En ägare med kraften av tusen i ryggen. Konstruk­tionen med ägar­bolag är bättre och enklare för dig och samtidigt säkrare för delägarna, som på det sättet får ett bättre investerar­skydd. Den löser också problematiken som ofta uppstår när man har många delägare och vill genomföra en strategisk transaktion – exempelvis ta in en större investerare, göra ett företags­förvärv, börs­notera eller så småningom sälja bolaget.

Due diligence – en företags­besiktning

Vi gör en genom­lysning av alla bolag som öppnar för investering på Pepins. Bland annat görs det en finansiell due diligence (företags­besiktning) med hjälp av någon av de stora revisions­byråerna. Vi gör även en bedömning av om det dessutom behövs legal eller teknisk due diligence. Vi finns där som hjälp och stöd under hela processen – och du får allt på plats och ordning och reda i företaget.

During Investment


När för­arbetet är gjort öppnar din emission för investering på Pepins. Under tiden som den är öppen fortsätter vi att presentera och informera om ditt bolag i våra kanaler och digitalt i relevanta samman­hang. På sajt, i nyhets­brev och på sociala medier. Vi bokar upp möten med strategiska investerare och ordnar investerar­träffar. Genom oss når du därför både tusentals intresserade människor och utvalda strategiska investerare som är kritiska för din affär.

Enkelt att bli del­ägare

Att investera på Pepins är lika smidigt som att handla på nätet. Det under­lättar för alla i din målgrupp och ditt nätverk att bli del­ägare. Hos oss kan vem som helst köpa aktier med kreditkort, faktura eller bank­överföring. Det är dessutom möjligt att investera både som privat­person och via bolag. Detta öppnar upp möjligheten för dina samarbets­partners, åter­försäljare och leveran­törer att bli del­ägare i ditt bolag och stärka din delägar­kraft.

Vi håller dig uppdaterad

Vi är transparenta i vår process. Under emissionen får du löpande information från oss om vad vi gör och hur det går.

Post Investment


Vi tar hand om admini­strationen

När emissionen är i mål tar Pepins hand om det praktiska och admini­strationen som uppstår efter en crowd­funding. Vi uppdaterar och upprätt­håller aktie­boken, sköter betalningar, distribuerar alla individuella avräknings­notor och hanterar kontakterna med Bolags­verket.

Vi ger dig verktyg

När du är i mål med din emission börjar nästa fas. Lång­siktighet är hela tiden vårt led­ord. Vi lever med dig för lång tid framöver. Vi ger dig verktyg för att ta vara på delägar­kraften, exempelvis via din egen community, din Stake­holders´ Club på vår platt­form. Där kan du på ett effektivt sätt kommunicera med alla dina del­ägare.

Vi skapar möjlighet för handel i dina crowd­fundade aktier via Pepins Market. Vi gör vad vi kan för att hjälpa våra bolag att växa – men i slut­ändan är det naturligtvis ditt ansvar att driva ditt företag. Låter det spännande? Välkommen på en med­ryckande resa. Välkommen till delägar­revolutionen. Välkommen att höra av dig.

Ansök!


Vad ska du tänka på när du söker kapital?

Vilket problem löser ditt bolag? Hur ska det växla upp? Vad finns det för tillväxt­potential? Vad kan delägar­kraften tillföra? Berätta för oss! Vi tittar självklart även på håll­barhet, samhälls­nytta och inno­vation.

Vi vill att alla bra affärs­idéer får en chans att växa. Oavsett bransch. Därför går vi igenom alla bolag och projekt som söker finans­iering hos oss. I dags­läget gör vi emissioner för bolag som befinner sig i tillväxt­stadiet, det vill säga har kunder och en bevisad affärs­modell. Du kan söka kapital från tio miljoner kr och uppåt.

Pepins står under tillsyn av Finansinspektionen med tillstånd som värdepappersbolag.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS:

Copyright Pepins Group AB