Clean Oil Technology
Senast betalt
3.4 kr
Nästa Handelsperiod:
09 Oct - 14 Oct
Antal aktier (Handelspost: 2000)
Kurs

Kontaktuppgifter

Nyheter
Datum Titel Källa
2019-08-12 14:03:12 Delårsrapport Q2 2019 för perioden 2019-01-01 – 2019-06-30. Clean Oil Technology
2019-08-06 13:21:34 Magnus Lindstam frånträder sin tjänst som bolagets VD Clean Oil Technology
2019-05-14 14:03:25 Årsstämmokommuniké 2019 Clean Oil Technology
2019-05-02 10:04:36 Delårsrapport Q1 2019 Clean Oil Technology
2019-04-10 11:21:32 Kallelse årsstämma 190513 Clean Oil Technology
2019-04-10 10:11:32 Årsredovisning 2018 Clean Oil Technology
2019-03-22 13:42:07 Den riktade nyemission på 3 MSEK Clean Oil Technology
2019-02-28 14:10:11 Bokslutskommuniké 2018 Clean Oil Technology
2019-01-17 10:23:14 Riktad nyemission Clean Oil Technology
2018-10-25 09:15:43 Försäljning - Chile Clean Oil Technology
2018-07-09 09:07:02 Utfall nyemission 2018 Clean Oil Technology
2018-01-15 09:49:07 Teckningsoptioner 2017 Clean Oil Technology

Största aktieägarna

Namn Kapital Röster
Claes Kinell inkl bolag 24.44% 24.44%
Alf Almqvist inkl bolag 12.68% 12.68%
Björn Algkvist inkl bolag 12.55% 12.55%
Tom Stendahl 6.14% 6.14%
Magnus Lindstam 4.57% 4.57%

Senast ändrat 2017-06-13

Att bli medlem i Pepins är kostnadsfritt och tar max en minut.
Läs våra vanliga frågor eller kontakta oss här om du vill veta mer.