SIGN UP
LOG IN
Grattis, snart kan du investera i den snabbast växande delen av ekonomin!

Fram till nu har 99 av 100 svenskar saknat möjligheten att investera i lovande tillväxtbolag som inte finns på börsen. Att bli delägare i dessa har hittills varit för­behållet prof­essionella investerare. Eller ett fåtal privat­personer med stora kontakt­nät. Det tycker vi är fel. Därför grundade vi Pepins.

Som medlem i Pepins får du:
  • Förhandsinformation om våra kommande emissioner
  • Tillgång till fullständigt investeringsunderlag
  • Inbjudningar till våra investeringsträffar och event
  • Tillgång till Pepins community och forum
  • Möjlighet att regelbundet köpa och sälja aktier i över 30 spännande företag på vår marknadsplats.
Att bli medlem i Pepins är gratis och tar bara någon minut!
Genom att bli medlem på Pepins godtar jag Pepins medlemsavtal och GDPR

Logga in


Håll mig inloggad
Bli medlem!
Nyheter och information på Stakeholders Club
Nyheter och information på Stakeholders´ Club
DC Partners Sweden AB (publ)
Senast betalt
25.85 SEK
Nästa handelsperiod:
06 Mar - 11 Mar
Logga in för att se innehav
Antal (Handelspost: 20)
Kurs

Information om Dynamic Code

Dynamic Code utvecklar och säljer säkra hemtester för sjukdomar baserat på DNA-teknik. Bolaget har lyckats skapa en komplett vårdkedja via sin plattform för e-hälsa. Testerna skickas med vanlig post och täcker områden inom kvinnohälsa, könssjukdomar och mage- och livsstil. Kunderna får säkra svar med diagnos, remiss och e-recept på bara några dagar. Konceptet är unikt, effektivt – och väldigt skalbart.

Oavsett om man besöker vårdgivare eller köper test i apotek för att kontrollera sin hälsa, skall man kunna vara delaktig i sin vård redan från början, helst redan hemifrån. T ex att underlätta en snabb och säker diagnos genom att ta ett diagnostest själv, få testsvaret online anonymt och kunna träffa läkare direkt online för behandling baserat på testsvaret.

Tester och diagnoser som idag utförs i sjukvården tar ofta allt för lång tid och är ibland dessutom bristfälliga på grund av gamla diagnosmetoder. För att kunna ge bra vård krävs en säker diagnos. Idag kan det krävas flera besök och provtagningar och ibland tar det flera år innan patienten får rätt diagnos och hjälp.

Avsaknad av snabba och säkra diagnoser för många vanliga åkommor, kan leda till ökad användning av antibiotika med risk för ökad antibiotikaresistens förutom lång väntan och onödig oro.

Positiv/Negativ duger inte längre som testsvar. Det måste ges meningsfulla testsvar och relevanta rekommendationer med förslag på åtgärder som kunden/patienten kan agera på. I Dynamic Codes Healthtech-lösning sker all kommunikation mellan konsument, lab och vårdgivare via en analyskod (inga personuppgifter), vilket är unikt jämfört med t ex sjukhuslaboratorier. GDPR underlättas, vilket också ger lägre kostnader och säkrad integritet gentemot otillbörlig användning av testdata. Både individen och sjukvården har behov av full integritet där patientens information är skyddad. 24 % av alla besök i primärvården har behov av en infektionsdiagnos.

Under 2019 kommer Dynamic Code ha tester som motsvarar 97 % av diagnosbehovet för dessa 24 %. Dynamic Code löser flera stora utmaningar inom vården t ex att frigöra resurser och inte minst för de digitala vårdgivarna, att kunna ställa säkra diagnoser på distans. Dynamic Code är därför utmärkt positionerade för att möta den ökande efterfrågan på digitala vårdlösningar med kunden i fokus.

Kursutveckling

Nyckeltal